BÓG KTÓRY INGERUJE - Gary Wilkerson

„A w synagodze był człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno: „Odejdź! Dlaczego nam przeszkadzasz (ingerujesz)?” Łk 4:33-34, NLT).

Lubię to słowo – ingeruje – które użyto w tym tłumaczeniu.

Jeżeli macie to tłumaczenie Biblii, możecie sobie podkreślić słowo „ingeruje”, a jeżeli nie, to sobie zanotujcie. Bóg, który ingeruje – który patrzy na twój kryzys, twoje potrzeby – i zamiast stać z boku i zamartwiać się, ingeruje w problemy, które masz w życiu.

Jezus ingeruje w plany szatana, które są skierowane przeciwko tobie. Gdyby nie ingerencja Jezusa, szatan miałby wolny dostęp do ciebie. Moc grzechu, choroby i prześladowań miałaby taką wolność działania w twoim życiu, że nie dałbyś rady się ostać. Ale Jezus cię kocha i troszczy się o ciebie, a kiedy szatan przychodzi ze swoimi planami przeciwko tobie, On ingeruje.

On mówi, „Nie, tak się nie stanie! Ja spowoduję, że brat czy siostra ostoją się.”

Kiedy się boisz i czujesz, że upadniesz, kiedy intencje złego nacierają na ciebie z każdej strony, bądź pewien, że Jezus zaingeruje. On doprowadzi to do końca.

Jezus interweniował w prawie tego opętanego i w twoim życiu też chce w wielu sprawach ingerować. Może chodzisz w świadomym nieposłuszeństwie i buncie przeciw Bogu. Jego łaska zaingeruje i przywoła cię z powrotem. Może stajesz się letni i masz połowiczną wiarę. Jezus chce ingerować i pociągnąć cię z powrotem. Może martwisz się o członka rodziny i czujesz, że sprawa jest beznadziejna; nie widzisz możliwości przełomu. Jezus ingeruje w każdej z tych spraw.

Szatan atakuje cię – tak jak czytamy o Jezusie, kiedy chcieli go zrzucić ze skały. Szatan miał plan na twoje życie, a Jezus przychodzi i ingeruje. Jeżeli chcesz, możesz na to powiedzieć, :”Chwała Bogu”, bo to jest niesamowicie dobra wiadomość.