POD BOŻĄ KONTROLĄ

W dniach ostatecznych oko Pana nie jest skierowane na mocarstwa światowe, ale na kościół Jezusa Chrystusa. Bóg nie jest skupiony na ekonomii, na powstawaniu religii światowej, na buncie pogan. Według Izajasza, narody są dla Boga, „jak kropla w wiadrze” (Iż 40:15) Wszystkie są pod Jego suwerennym panowaniem.

Bóg wie wszystko o terrorystach, wojnach i wieściach wojennych. Jego Słowo ostrzega, że poganie będą popadać w gniew, moce światowe będą próbować zdelegalizować chrześcijaństwo, a szybko rosnące ruchy anty-chrześcijańskie będą szczycić się, że opanują świat i zniszczą naśladowców Jezusa. Biblia tak mówi o tym wszystkim:

„Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!” (Ps 2:2-3). Krótko mówiąc, „Odrzućmy wszystkie moralne ograniczenia, wszystkie moralne rzeczy z przeszłości.”

Oto Boża reakcja na te ziemskie moce i ludzi pod wpływami demonów: „Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga” (2:4). Bez względu na to, jak źle to wygląda, wszystko pozostaje pod pełną kontrolą Boga.

Jestem wdzięczny za to słowo z Psalmów. Coraz częściej słyszymy o tym, jak ewangeliczne kościoły w Europie stają się świeckie; jak Islam staje się najszybciej rosnącą religią na świecie; jak homoseksualiści porywają całe denominacje; jak kościół Chrystusa słabnie i nie potrafi wywierać wpływu na społeczeństwo. Jednak Słowo Boże deklaruje, „Na Chrystusie, Skale, Bóg zbuduje Swój kościół.

„Bramy piekła go nie przemogą” (Mt 16:18). Nic z czeluści piekła nie może marzyć o zniszczeniu kościoła Chrystusa. Jego oko jest zawsze skierowane na Jego lud i w tym wszystkim On ostrzega szatana i jego zastępy, „Nie dotykaj źrenicy Mojego oka.”

„Oto, gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie, gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki” (Iż 54:15). Czy widzisz co Bóg tu mówi? „Diabeł wystąpi przeciwko tobie. Wrogowie z piekła zgromadzą się przeciwko tobie, ale szatan nie zwycięży.”