W UKRYTYM MIEJSCU

Jak Pan przynosi nam pocieszenie i pokój w czasach ucisku? Prowadzi nas do skrytej komory intymności z Nim. Jezus przypomina nam, że to właśnie tam Ojciec dotyka nas osobiście: „Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Mt 6:6).

Niedawno mój drogi przyjaciel – biskup ruchu zielonoświątkowego na Węgrzech zginął tragicznie w potwornym wypadku. Jego grill zapalił się i on został dotkliwie poparzony. Był leczony i wydawało się, że będzie dobrze, ale za kilka dni nagle zmarł z powodu zakrzepów krwi.

Przyjaciele po całym świecie wspierają wdowę po nim i modlą się. Jednak prawdziwa pociecha przychodzi do niej z góry. Żaden psycholog nie może jej pomóc w tym najgłębszym bólu. Pocieszyciel jest wierny i spotyka się z nią w jej ukrytej komorze.

Jestem świadom, że sam osobiście nie potrafię dotrzeć do tysięcy cierpiących wierzących, którzy do nas piszą. Otrzymaliśmy list od ciężarnej żony, która poślubiła pastora. Właśnie odkryła, że jej mąż jest pedofilem. Ona pisze, „Nie wiem co robić, ale wierzę, że mam rozwieść się z moim mężem. Nie chcę, by molestował nasze dziecko.”

Jest jedna rzecz, którą każdy cierpiący brat czy siostra mogą robić: Przynieść to wszystko do Jezusa, zamknąć się z Nim sam na sam i znaleźć pociechę w Jego obecności. Pan powiedział, „Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą” (Jer 31:25). Jak Bóg to robi? On spotyka się z każdym w ukrytym miejscu: „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ten przebywa w cieniu Wszechmocnego” (Psalm 91:1)).

Czy widzisz ważność nastawienia serca na modlitwę w ukrytym miejscu? Nie chodzi o legalizm ani zniewolenie, ale miłość. Chodzi o Bożą dobroć dla nas. On widzi co jest przed nami i wie, że potrzebujemy ogromnych zasobów i codziennego rozmnożenia. To wszystko znajdziemy w ukrytym miejscu z Nim.

Może myślisz, że nie wiesz jak się modlić, ale możesz zacząć od prostego uwielbiania Go. Liczy się to, że jesteś tam przez wiarę, przez posłuszną miłość i twój Ojciec cię tam widzi. On objawi ci Swoją miłość w ukryciu, a nagrodzi cię otwarcie owocem Jego królestwa. Duch Święty będzie się modlił przez ciebie i da ci to poznać.