WIERZĄC BOGU - Nicky Cruz

Boże obietnice przymierza są tak realne i pewne jak każda prawda, jaką możemy sobie wyobrazić. Kiedy Bóg daje nam obietnicę, to jest ona nie tylko pewna, ale nieodwracalna. A On bardzo lubi zawierać przymierze ze Swoimi dziećmi.

Ale Boże obietnice wymagają działania z naszej strony. On nie zawiera przymierza z bezczynnymi ludźmi o rozdwojonym umyśle. On chce mieć ludzi, którzy Mu ufają, są posłuszni i angażują się z Nim codziennie. Chce do nas mówić i chce, żebyśmy z Nim rozmawiali, słuchali, zadawali pytania i odpowiadali, kiedy On mówi. Bóg nie jest bierny i nie chce mieć biernych naśladowców!

Jeżeli słuchamy, to możemy usłyszeć jak Bóg mówi, starając się nas zaangażować. On chce nam przekazać Swoje słowo i otrzymać naszą reakcję. Ale tak często rozmijamy się z tym. Albo nie słyszymy, albo nie wierzymy, że Bóg jest naprawdę zainteresowany rozmową z nami.

Kiedy Bóg mówi, to chce, żebyśmy odpowiadali. Coś zrobili. Rozpoznali Jego głos i odezwali się.

A On mówi tylko do tych, którzy chcą słuchać.

Zbyt często spędzamy nasze dni na uganianiu się za rzeczami bez życia i bez pasji. Żyjemy z dnia na dzień, bez celu czekamy, żeby Bóg dał nam jakiś kierunek, jakieś wskazówki, jakieś słowo proroctwa. Chcemy iść za Bogiem, ale nie mamy pojęcia dokąd On nas prowadzi.

Widzę to codziennie – w ludziach, w kościołach, w biznesie, w służbie, w każdej dziedzinie życia. Tak wielu pragnie słyszeć Boga i zaangażować się z Nim w relacji przymierza, ale nic się nie dzieje. Boży głos nigdy nie dochodzi do nich. Jego prowadzenie nigdy nie staje się wyraźne.

Służymy Bogu pasji – Bogu działania. Bogu, który pragnie mieć sług zajętych posłuszeństwem, zajętych odkrywaniem Jego woli, całkowicie uzbrojonych myślą życia i śmierci w świętej Bożej obecności!

Tego Bóg szuka. A kiedy znajdzie, to zawsze to zauważa!

„Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać całym sercem” (Jeremiasza 29:13).

__________
Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).