CZY JESTEŚ GOTOWY?

Co Jezus miał na myśli w Mat 24:49, kiedy mówił o złym słudze, który „pił z pijakami”? Jezus nie mówi tu tyko o alkoholu. Biblia wspomina wiele sposobów upijania się: wściekłością, goryczą, żądzą krwi. Głównym alkoholem w naszym społeczeństwie – zwiedzeniem, które większość ludzi dzisiaj pije, jest dobrobyt. Również chrześcijanie chętnie używają tego napoju.

Jezus ostrzega nas, „Co stanie się z tobą, kiedy opanuje cię dobrobyt? Twoje serce zostanie zajęte dobrami materialnymi. Naraz stracisz zainteresowanie Moim przyjściem. Twoje życie wymknie się spod kontroli, bo nie masz już moralnego kompasu. Wtedy zaczynasz robić wszystko co potrafisz, by zdobyć to, czego chcesz. Stajesz się pijakiem, pijanym dobrobytem.”

Zauważcie jak Jezus opisuje sąd dla takich hipokrytów. „Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (24:50-51).

Czy jesteś gotowy? Czy kochasz myśli o powrocie Chrystusa? Paweł mówi, „A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego” (2 Tm 4:8, podkreślenie moje). Podobnie napomina nas Jakub: „Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie” (Jk 5:8). „Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” (Hbr 9:28).

Wreszcie Paweł pisze, „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą” (Tt 2:11-15).

Ja modlę się, by być takim pasterzem, jakiego Paweł opisuje. Tak, oczekuję powrotu mojego Mistrza i tak, jak apostoł, mogę powiedzieć z ufnością, „Czeka mnie korona, ponieważ umiłowałem Jego przyjście. Ja jestem gotowy. Przyjdź Panie Jezu!”