WYPOSAŻENI MOCĄ DO WIELKICH RZECZY - Nicky Cruz

Ty i ja otrzymaliśmy dar większy, niż możemy sobie wyobrazić lub prosić. Zostało nam powierzone najpotężniejsze błogosławieństwo, jakie kiedykolwiek możemy otrzymać – dar Ducha Świętego. Ducha Bożego. Ten Duch, który jest Bogiem, mieszka w nas, kieruje nami, prowadzi nas i obdarowuje mocą do wielkich i potężnych rzeczy.

Ale z tym darem wiąże się wielka odpowiedzialność. Mamy go przyjąć i używać dla Bożej chwały, by rozgłaszać Boża chwałę i wykonywać dzieła tego królestwa.

Kiedy poruszamy się w Bożym błogosławieństwie, nie możemy zapomnieć źródła tego błogosławieństwa, ani powodu, dla którego On nas błogosławi. To nie jest po to, by nam było wygodnie, ale by nas wyposażyć do większej służby.

Nikt nie jest bardziej zajęty zbawieniem dusz, niż Bóg. Jego serce płonie dla tych, którzy potrzebują Jego miłości i przebaczenia, a którzy nie chcą Mu powierzyć swojej przyszłości, którzy potrzebują zrozumieć, jak bardzo On ich kocha i troszczy się o nich, jak bardzo chce ich objąć Swoim kochającym ramieniem, ulżyć w bólu i wprowadzić ich do wieczności!

Bóg pragnie widzieć dzień, kiedy niebo dosłownie będzie pękać w szwach od dusz, a tobie i mnie polecił, byśmy się do tego przyczynili. On włożył w nas Swoją wiarę, byśmy dla Niego nieśli ten ciężar, zanieśli to poselstwo nadziei dla zgubionego świata.. On chce, byśmy w głębi naszych serc rozwinęli obsesję o dusze.

Jeżeli nie masz jeszcze pasji o dusze, którą Bóg chce dać każdemu z nas – pasji, którą przejawiał Jezus, kiedy był na ziemi – to zacznij dzisiaj prosić Boga, by ją wypalił na twoim sercu.

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz.Ap 1:8).

__________
Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet,a później w jego własnej książce Nicku Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.