POSŁUSZNI GŁOSOWI PANA

W 1988 roku Bóg powołał nas do Nowego Jorku, by tam założyć kościół na Times Square. Wymagało to wielkiego kroku posłuszeństwa, by zostawić wygodne życie w Teksasie i przenieść się do miasta. Nie mieliśmy zboru, ani budynku i niewiele pieniędzy. Jedyne co Bóg nam powiedział, to, „Idź, a Ja będę z tobą. Ja będę ci błogosławił. Ja będę twoją nagrodą.”

A więc poszliśmy – i Pan stał się naszą tarczą, dając nam samego Siebie rok po roku. Dekady później mamy rosnący, dojrzały i nastawiony misyjnie zbór w centrum Times Square, jako świadectwo Jego cudów.

Słowo Boże obfituje w specjalne i specyficzne obietnice dla tych, którzy są powołani, by zrobić krok posłuszeństwa Oto kilka z tych obietnic, kiedy wchodzisz przed tron Boży. Możesz za to oddać swoje życie:
  • „A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów” (2 Mojż. 19:5).
  • „Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (Jerem. 7:23).
Mamy również obietnicę, że Duch święty będzie z nami przy wszystkich naszych krokach posłuszeństwa i w naszych doświadczeniach: „A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni” (Dz.Ap. 5:32).

Jeżeli Bóg mówi ci, byś coś zostawił, zrób ten krok. Biblia wyraźnie mówi, że jeżeli będziesz posłuszny Panu, to On da ci Ducha Świętego, by był twoim przewodnikiem i twoją siłą. On zaopatrzy cię we wszystko, czego potrzebujesz, byś dokończył ten akt posłuszeństwa.