STAWIAJĄC CZOŁA NIEMOŻLIWOŚCIOM

Mam słowo do wszystkich, którzy stają przed niemożliwymi sytuacjami: „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie” (Sofoniasz 3:17).

Oto chwalebne objawienie stałości Bożej miłości do jego ludu. Pismo mówi nam, że On odpoczywa i raduje się w Swojej miłości do nas!

Hebrajskie słowo „odpoczywa” oznacza, że Bóg nie jest chwiejny w Jego miłości do nas. Inaczej mówiąc, On utwierdził, ustanowił Swoją miłość do nas i nigdy jej nie cofnie. Nawet mamy powiedziane, że Bóg jest tak zadowolony w Swojej miłości do nas, że Śpiewa o tym.

Czy możesz to sobie wyobrazić? W niebie jest manifestacja Bożego zadowolenia z ciebie. John Owen interpretuje to miejsce tak: „Bóg podskakuje, pochłonięty radością.”

Ponadto Paweł mówi nam, że wszystko, co nie jest według Bożego porządku - wszystko, co pochodzi z niewiary i zamieszania – zostaje zmienione przez pojawienie się miłości Bożej. „Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga” (Tytus 3:4).

W poprzednim wierszu Paweł mówi, „Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący” (3:3). Inaczej mówiąc, „Wszystko było nie w porządku. Nasza wiara nie była zwycięska. Ale objawiła się dobroć i miłość Boga, którą Ojciec wylał na nas obficie przez Chrystusa.”

Kiedy Paweł mówi, że miłość Boża się „objawiła”, używa słowa greckiego, które oznacza „nałożenie”. Krótko mówiąc, Pan popatrzył w dół na nas, biedne dusze, pełne strachu i znaków zapytania i nałożył to objawienie: Moja miłość was wyzwoli. Odpocznijcie i rozkoszujcie się Moją miłością do was.”

Ja dziękuję Bogu za dzień, kiedy Jego miłość „objawiła się” dla mnie. Nie ma takiej wiary, która mogła by się przeciwstawić niemożliwościom, jeżeli wszystko – każdy problem, każdy ucisk – nie jest oddany pod troskę i miłość Ojca. Kiedy moja sytuacja jest najgorsza, muszę odpocząć w prostej wierze.