WIELKIE WYZWANIE by Jim Cymbala

Niestety, szukanie Pana całym sercem nie chroni nas przed zewnętrznym atakiem. Po dziesięciu latach pokoju, zakątek, w którym żył Asa został nagle zaatakowany przez potężną armię Kuszytów, beż żadnego powodu. Asa był prawnukiem Salomona, ale jego pobożność nie gwarantowała gładkiej drogi przez resztę jego życia.

W takim momencie szukający Boga zbudowali zbiornik gotowej wiary, żeby sprostać nowym problemom. Wiedzą dokładnie co mają robić:

„Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego: Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie! Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek” (2 Kronik 14:10).

Wiara Asy nie była jakąś mieszanką ciasta instant, które wystarczy tylko wysypać z torebki i wymieszać. On i ludzie już już wołali do Pana od dziesięciu lat. Tak więc, nie było tam paniki. Wołali do Pana, żeby powstał – i On tak uczynił. Kuszyci (Etiopczycy) zostali całkowicie pobici, pomimo ich przytłaczającej ilości, „gdyż padł na nie strach przed Panem” (werset 13).

Jest to klasyczny przykład Bożego postępowania z ludźmi. Hebrajczyków 11:6 wyraża to najlepiej: „Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.” Nie potrafię tego wystarczająco mocno podkreślić: Kiedy szukamy Boga, On będzie nam błogosławił. Ale kiedy przestaniemy Go szukać … wszystko inne nie jest ważne, bez względu na to kim jesteśmy. Nie ma znaczenia ile mamy talentów, ile dyplomów wisi na naszych ścianach, jakie prorocze słowa zostały wypowiedziane nad nami, czy cokolwiek innego.

Po walce, w drodze powrotnej Asy do domu, prorok zatrzymał jego i armię na drodze, żeby mu uzmysłowić to, co się stało: „Słuchajcie mnie . . . Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli Go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli Go opuścicie i On was opuści” (2 Kronik 15:2).

__________

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.