MODLITWA PAŃSKA by Carter Conlon

W Ew. Łukasza 11:2-4 Jezus nauczał na temat modlitwy. Zbadajmy krótko niektóre podstawy, jakich nauczał.

Ojcze nasz” - musimy zrozumieć, że teraz mamy relacje z Bogiem Ojcem poprzez Jezusa Chrystusa. To nam daje prawo aby stawać przed Jego tronem i przedstawiać nasze prośby.
Który jesteś w niebie” - Jego drogi są wyższe niż nasze drogi; Jego myśli są wyższe niż nasze myśli. On mieszka w miejscu absolutnego i całkowitego zwycięstwa. W Bogu nie ma możliwości pokonania.

Święć się imię Twoje” - Bożemu imieniu i reputacji można zaufać. On jest sprawiedliwy i nigdy nie powie nam niczego co jest sprzeczne z prawdą.

Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi” -Tak, jak wszystko istnieje w Jego sercu i umyśle, tak samo powinno być na ziemi. Kiedy ty i ja chodzimy z Bogiem, będziemy mieli coraz większe pragnienie, aby oglądać Jego królestwo przychodzące w chwale i mocy i wypełnienie Jego woli na ziemi tak jak to jest w niebie. W naszej modlitwie powinna nastąpić zmiana. Nie powinna się ona już koncentrować na nas samych, ale na innych. W tym jest prawdziwa moc modlitwy!

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” - Bóg nam da nasze codzienne zaopatrzenie, kiedy Go o to prosimy i uznajemy, że On jest naszym zaopatrzeniem.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” - Ty i ja jesteśmy ambasadorami królestwa przebaczenia. Jest więc konieczne, abyśmy przebaczali innym, bo inaczej nie moglibyśmy reprezentować Bożego przebaczenia na ziemi.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego” - Musimy zaufać Bogu, że nas będzie prowadził i wybawiał, uznając, że sami nie jesteśmy na tyle sprytni, żeby o własnych siłach przejść poprzez życie. Jesteśmy całkowicie zawodni i możemy stworzyć coś, co będziemy uważali za Boże prowadzenie, chociaż w rzeczywistości jest to prowadzeniem naszego własnego serca. Nie możemy więc zakładać, że droga, na której jesteśmy, jest właściwa, nawet jeżeli taka się nam wydaje w naszych oczach. Zgodnie z Pismem, „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci” (Przypowieści Salomona 16:25).
 

__________
Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.