BOŻE PLANY DLA CIEBIE

Kiedy zawierano Nowe Przymierze, Ojciec niebiański i Jego Syn przewidzieli, że wielu odrzuci Chrystusa. Ci ludzie będą letni lub zimni, a wreszcie odpadną. Dlatego Ojciec i Syn zawarli porozumienie: Jeżeli jakaś owca się zabłąka, Jezus pójdzie za nią i przyprowadzi z powrotem do stada.

Prawda jest taka, że martwa ludzkość może być przywrócona do życia przez świeży przypływ uzdrawiających wód. „Te wody… spływają w dół na step i wpadają do Morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa” (Ez 47:8). Kiedy Boże uzdrawiające wody zaczynają płynąć, wszędzie zaczyna pojawiać się zieleń – źdźbło trawy tu i mała roślina tam. Wkrótce cały ogród żyje.

Drogi święty, Bóg nadal ma plan dla ciebie. Właściwie, to możesz dzisiaj rozpocząć nowe życie. On obiecał, że przywróci wszystko, co zostało zjedzone i zniszczone w twoim życiu, bez względu na to, jak długo tak było. „I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza” (Joel 2:25).

Możesz dalej być Jego mieszkaniem, dalej uczyć się Jego tajemnic i otrzymywać Jego objawienia. Oto twoja droga z powrotem: Zrozum,, że Go zaniedbałeś. Przyznaj, że byłeś zbyt zajęty, miałeś czas na wszystko, ale nie dla Niego. Wyznaj, że nie słuchałeś, kiedy On wołał, „Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus” (Ef. 5:14).

Wołaj do Niego teraz: „Boże, uzdrów mnie. Przebudź moją duszę. Otrząśnij mnie z tego uśpienia. Chcę się zmienić. Wiem, że musisz wykonać pracę we mnie, Panie. Tęsknię za Twoim świeżym dotknięciem.”

Jeremiasz pokazuje nam serce Boga dla ludzi, którzy go zaniedbali i zapomnieli: „Nawróć się żono odstępna, Izraelu … nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy – mówi Pan … Tylko uznaj swoją winę… Zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa!” (Jer. 3:12-14, 22).

Bóg mówi do ciebie, „Moje dziecko, przez chwilę byłem na ciebie zagniewany. Oddałem cię twojej pustce i samotności. Ale teraz chcę przywrócić ci wszystko, co diabeł zniszczył.”