SYNOWIE SCEWY by Claude Houde

„A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu.

„I stało się to wiadome wszystkim Żydom jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje” Dz 19:13-18).

Co za historia! Widzimy tu wyraźnie obraz tysięcy kościołów, służb i wierzących obecnie. Zauważcie kilka cech synów Scewy. Oni mieli religijne wychowanie, tradycję drugiej generacji z historią rytuałów i religijności. Mieli pozycję w domu Bożym, gdyż byli synami najwyższego kapłana. Oni znali Pismo i dobrze opanowali żargon walki duchowej.

A jednak byli patetycznymi papugami, powtarzającymi słowa, intonacje i formułki, nie mając prawdziwej społeczności z Bogiem. Opanowali żargon, ale nie było ani zwycięstwa, ani duchowego autorytetu. Oni wiedzieli, jak zachowywać pozory, ale nie mieli siły, ani Bożej możliwości, by uwolnić; byli kiepską imitacją. Chcieli wyganiać demony, ale nie rozwinęli osobistej relacji z Bogiem w komorze modlitwy. Rezultat był przykry i niebezpieczny.

Czy pragniesz namaszczenia wolności, autorytetu i zwycięstwa? Czy pałasz pragnieniem chodzenia z wiarą, która „Ożywia to, co umarło”? Wołaj ze mną, „Panie, wzmocnij moją wiarę.” Nie ma limitu uwalniającej mocy, ochrony i siły, która stanie się twoim udziałem, jeżeli staniesz przeciwko nieprzyjacielowi z wiarą, która mówi, „U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe” (patrz Mt 19:26).

__________ 

Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.