PROSTE POSŁUSZEŃSTWO by Gary Wilkerson

Na weselu w Kanie Galilejskiej matka Chrystusa, Maria zobaczyła, że skończyło się wino. Skierowała sług do jej Syna i powiedziała, „Co wam powie, czyńcie!” (J 2:5). Inne tłumaczenie przekazuje tę instrukcję mocniej: „Cokolwiek On wam powie, zróbcie to”.

Dla wielu z nas napełnienie Duchem Bożym może mieć miejsce w komorze modlitwy lub w naszym kręgu społeczności. Ale wielu chrześcijan będzie napełnionych tylko wtedy, kiedy będą posłuszni wyraźnemu Bożemu poleceniu. Jestem przekonany, że zahamowania wielu wierzących leżą w zbyt luźnym podejściu do Słowa Bożego i Jego głosu w ich sercach. Przez zaniedbanie Jego wskazówek w swoim życiu, szczególnie odnośnie Jego świętych celów, są okradani z wolności i ufności.

Rozmawiałem z młodym człowiekiem kilka miesięcy temu, który powiedział mi, że postanowił zamieszkać z parą ludzi, którzy mieszkali razem bez ślubu. Ostrzegłem go, „To nie wydaje się zdrowym otoczeniem dla ciebie.” On odpowiedział, „Ja czuję, że to jest bezpieczna sytuacja. Myślę, że Bóg nie będzie się gniewał na mnie za coś takiego.” Nie powiedział tego tak, jak by w to wierzył, ale jako młodzieniec chcący wyrwać się z domu.

W konsekwencji ta para się rozeszła i wkrótce ten młody chrześcijanin zaangażował się romantycznie w związek z tą kobietą i związali się przez seks. Nie opowiadam tej historii, by osądzać, ale jako prosty przykład: Najlepszym sposobem, by być napełnionym Duchem Bożym jest słuchanie Jego głosu i posłuszeństwo Jego przykazaniom. To daje nam pokój, bezpieczeństwo i radość, i pozwala nam mówić o Bogu z autorytetem. Tak, jak Maria powiedziała do sług na weselu, „Cokolwiek On wam powie, to czyńcie!”

Możemy prosić o modlitwę, pragnąc wina Bożego Ducha, ale dla wielu odpowiedź leży w prostym posłuszeństwie.