ZACHOWUJĄC WIARĘ

Pan pragnie mieć ludzi, którzy zachowają wiarę nawet jeżeli stracą wszystkie rzeczy.

„ Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami . . . i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą” (Hebr. 10:32, 34).

Jest to mowa o ludziach Bożych, którzy zostali bardzo doświadczeni „Po tym, kiedy zostali oświeceni.” Oni widzieli światło! Ich dobra zostały zagrabione, ale ich wiara spowodowała, że byli radośni, gdyż ich oczy były skierowane na „bardziej trwałe dobra.”

Gdybyś stracił wszystkie swoje ziemskie rzeczy, to czy być odrzucił swoją ufność?

Paweł zachował swoją wiarę w czasach dobrych jak i w złych. W swoich ostatnich dniach mógł się chlubić: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem” (2 Tym. 4:7). On mógł powiedzieć: „Szatan wysłał swoich posłańców, żeby walczyli ze mną w Jerozolimie, Damaszku, Azji, Efezie, Antiochii i Koryncie. Ale ja zachowałem wiarę! Pięć razy Żydzi mnie biczowali trzydziestoma dziewięcioma uderzeniami, byłem wrzucany do więzienia wiele razy, bity prętami trzy razy, kamieniowany, napadany, nawet przez moich rodaków – ale zachowałem wiarę!

„Czasami byłem tak osłabiony, zbolały, głodny, spragniony, zziębnięty i nagi, obciążony różnego rodzaju troskami, ale zachowałem wiarę. Byłem zakłopotany, zdezorientowany, zestresowany, prześladowany, ale nigdy nie powalony, nigdy nie zniszczony i nigdy moja wiara się nie zachwiała.”

Te słowa nas podtrzymają w dniach, które są przed nami: „Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu.” (Psalm 112:7).

„ Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki.” (Psalm 121”7-8).

„ Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale.” (Psalm 27:5).

„I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz” (Psalm 50:15).