KRÓLESTWO SODOMY by Claude Houde

W 1 Mojżeszowej widzimy Abrahama, nasz wzór wiary, jak wzrasta, rozkwita i dojrzewa w wypełnieniu tego, co Bóg dla niego przygotował. Przez jego życie i przykład, Biblia proponuje życie wzrostu i rozwoju dla każdego wierzącego, który chce chodzić „od wiary do wiary, od mocy do mocy” W 14 rozdziale 1 Mojżeszowej Abraham ujawnia nam jedną z najważniejszych, a mało znanych tajemnic chodzenia w wierze. To wprowadzi „wzrost wiary” w nasze codzienne życie i będzie miało wieczne konsekwencje (patrz Gen 14:17-24).

Ten urywek pokazuje Abrahama powracającego zwycięsko z pola walki. Kiedy Abraham wracał, spotkał dwóch królów: króla Sodomy i króla Salem. Król Sodomy przybył z miejsca ognia i płomieni. Słowo Sodoma znaczy „miejsce spalone” Przeczytajcie to miejsce dokładnie, gdyż wróg naszych dusz nawet dzisiaj mówi tak samo w naszym życiu. „Król miejsca ognia, miejsca wypalonego mówi, ‘ Zabierz sobie łupy, ja chcę dusze.”’ Czy to rozumiecie? Czy słyszycie te słowa? Mną one wstrząsają. Dzisiaj mamy nowoczesny, samolubny kościół, na wskroś materialistyczny i obrzydliwie egoistyczny. Jego jedynym celem i zajęciem jest jego bogactwo, a jedynym przesłaniem, które toleruje, to przesłanie o błogosławieństwach, dostatku i zaspokojeniu materialnym. Został zaślepiony odwieczną naturą tego diabolicznego pokuszenia, inspirowanego z samego piekła.

Drogi czytelniku, czy jesteśmy pod wpływem takiej ewangelii, zajętej własnym błogosławieństwem? Czy poddaliśmy nasze „dusze” naszemu odwiecznemu wrogowi? Jezus naucza, że złodziej przychodzi by kraść, zabijać i niszczyć. Wiara, która to odrzuca w komorze, mówi „nie” takiej ofercie króla Sodomy, by żyć dla „dóbr materialnych”, gdyż taka wiara jest zajęta tym, co jest wieczne. Taka wiara żyje dla „dusz”. Wiara, która sprzeciwia się temu w komorze, jest możliwa poprzez codzienne odnawianie Jego Ducha, który wypala w nas Jego charakter – naciskając, mobilizując nas, odnawiając nas w pasji do służby, do modlitwy, do miłości, do dawania i do prostego codziennego wykonywania tego, co jest w naszej mocy, i do wypełnienia naszego wiecznego powołania: do zdobywania dusz. Nie zgadzamy się, by „zatrzymać dobra materialne”, a zgubić dusze.
  
__________

Claude Houde, główny pastor kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.