POLE OSTATECZNEJ BITWY

„ Biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objawienie 12:12).

Posłuchaj swoim duchem tych słów: Szatan wie, że jego czas jest krótki, gdyż „zstąpił” na ziemię. Ta planeta jest ostatecznym polem bitwy! Przygotował swoje siły i jego strategia jest gotowa. Całe piekło jest jedną wielką siecią szatańskiego działania!

Umiłowani, głównym celem szatana są wybrani Boży. To nie odstępczy naród Izraelski, ani letni, zadowolony z siebie kościół, ale raczej czysta Oblubienica Chrystusa! Wybrany, święty lud składający się z odkupionych krwią Żydów i pogan – prawdziwy kościół!

Szatan będzie tak dokładnie oszukiwał bezbożnych, że nie będą pokutować nawet podczas najbardziej srogiego sądu Bożego. Diabelskie duchy czyniące cuda . . . aby ich zebrać do bitwy . … Boga Wszechmogącego” (Objawienie 16:14). Nie nawrócą się do Pana nawet wtedy, kiedy piekło zagląda im w oczy. Tylko ludzie całkowicie zwiedzeni mogli by bluźnić Bogu w obliczu piekącego słońca, które ich pożera!

Całe sedno mojego przesłania jest takie: Kiedy całe niebo i piekło zostały postawione w stan gotowości i wszędzie w całym duchowym świecie są gorączkowe przygotowania na ostateczną godzinę, miliony chrześcijan mocno śpią! Duchowy sen i obojętność ostatecznych dni są źródłem oszołomienia dla zarówno aniołów i demonów!

Uczniowie spali podczas agonii Pana w ogrodzie i niewiele się dzisiaj zmieniło. Naśladowcy nie byli przygotowani. Spali a potem opuścili Pana i uciekli.

Jan Chrzciciel przyszedł przed Jezusem, „aby przygotować lud dla Pana” (Łukasz 1:17). Apostoł Jan widział Święte Miasto, nowe Jeruzalem, składające się z ludzi „przygotowanych jako oblubienica przyozdobiona dla swojego męża” (Objawienie 21:2). Umiłowani, Słowo jest bardzo wyraźne; Mamy być przygotowani!