NIE UTKNIJ W BABILONIE!

Babilon upada! Ten handlujący świat chciwości i samolubstwa się wali. „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” (Obj. 18:4).

Myśmy tak uduchowili Babilon, że ominęliśmy prostą, fundamentalną prawdę. Jest o niej mowa w Objawieniu 18 i obejmuje „rozkoszne życie” i „bogacenie się kupców” (zobacz Obj. 18:3).

Nie ma nic złego w tym, kiedy kupcy się bogacą. Ale Babilon reprezentuje ducha chciwości – ducha tak potężnego, tak złego, że mówi on, „Ludzie się nie liczą. Liczy się tylko dobry wynik w podsumowaniu kasy!”

Kupcy będą płakać w tym dniu strachu, nie z powodu tłumów, które się palą w holokauście, ale z powodu utraty maszyny do zarabiania pieniędzy. Wall Street została nazwana „stolicą chciwości narodu” ale ten duch nie jest ograniczony do jakiejś lokalizacji. On obejmuje całe społeczeństwo – nawet kościół.

Duch Święty mówi, „Nie pozwól, aby twoja chciwość bogaciła kupców. Nie daj się wciągnąć w niepotrzebne zakupy i długi. Ujarzmiaj swoje zachcianki. Dosyć znaczy dosyć! Oddal się od tego Babilońskiego młyna chciwości. Strząśnij ducha, który pożąda bogactwa i coraz więcej rzeczy materialnych! Nie bądź uczestnikiem grzechów Babilonu, który kupczy z duchem chciwości.”

Co za niesamowite przygotowanie: Jezus chce, abym był z Nim! Od dnia, kiedy odszedł z tej ziemi przygotowuje się na moje przyjście i spotkanie z Nim w niebie.

Dzięki Bogu za jeszcze jedno przygotowanie! Jezus powiedział, „ Idę przygotować wam miejsce.

A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Jana 14:2-3).

Ja jestem głęboko wzmocniony taką miłością. On się przygotowuje dla mnie, a ja z kolei pragnę się przygotować dla Niego!