OGIEŃ ODLEWNIKA

W Starym Testamencie prorocy przepowiadali, że Boży lud idzie do ognia odlewników. „Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto” (Zach 13:9).

„Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości” (Mal 4:1).

Bóg powiedział do Jeremiasza, „Czy moje słowo nie jest jak ogień?” (Jer 23:29). Jeremiasz powiedział, „Stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach” (20:9). Bóg ponownie posyła ogniste, oczyszczające Słowo, gorące jak węgle na Jego ołtarzu! On podkręca temperaturę. Zobaczycie tego coraz więcej, gdyż Bóg posyła świętych proroków, którzy są oczyszczonymi posłańcami. „Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec” (Mal 3:19).

Kiedy srebro lub złoto jest oczyszczane przez ogień, wszystkie zanieczyszczenia, stopy, gorsze metale, brud, małe kawałki odpadów wypływają na powierzchnię. Szatan przychodzi, kiedy Bóg ma cię w procesie oczyszczania i siedzisz pod wpływem Jego gorącego Słowa. Kiedy nieczystości wychodzą na powierzchnię i ukrywane zepsucie jest oddzielane przez ogień, diabeł mówi, „Popatrz na ten tygiel i powiedz mi co widzisz. Nieczystości wszelkiego rodzaju! Czym bardziej gorące kazanie – tym więcej nieczystości. Popatrz na siebie, na tygiel wytapiacza nieczystości i zepsucia! Nigdy ci się nie uda z tego wyjść! Przez lata słuchałeś Słowa, i wszystko, co masz, to nieczystości!”

Odpowiedz mu, „diable, widzisz tego, Kto siedzi koło mnie? To mój Mistrz, Odlewnik. To On podkręca płomień i to On wsadził mnie do tego ognia. Diable, ta piana jest tylko na powierzchni. Pod tym cały tygiel jest pełen złota! Pan nas przygotowuje. Widzisz co ma w ręce? To sito i kiedy On będzie gotów, zbierze tą pianę z powierzchni i będzie oczyszczał aż do dnia, kiedy popatrzy i uśmiechnie się, ponieważ zobaczy tam we mnie odbicie Jego twarzy!”