ZASOBY NIEBA by Gary Wilkerson

Jeżeli chodzi o zasoby nieba, prorok Zachariasz wypowiada potężne, ale tajemnicze słowo: „W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu, tak że najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele” (Za 12:8).

Zachariasz patrzył przez historię aż do naszych dni. Z powodu dzieła Chrystusa dla nas, nawet najsłabszy chrześcijanin będzie tak mocny, jak Dawid, największy król Izraela. A najmocniejszy wierzący „będzie jak Bóg,” co oznacza jak Chrystus. To wszystko brzmi jak nie z tej ziemi. Ale w tym proroctwie Bóg daje nam obraz zasobów, które udostępnił dla Jego kościoła. Rezerwy banku niebiańskiego mają być dostępne dla nas, dla Jego wielkiej chwały, a szczególnie w naszych doświadczeniach.

Większość kościoła musi dopiero to zrozumieć. Kiedy niektórzy chrześcijanie przychodzą do okienka, stoją bez słowa. Duch Święty pyta ich, „Co mogę dla ciebie zrobić?”, ale oni nie proszą o dostępne dla nich bogactwa. Zamiast tego odpowiadają, „Panie, daj mi to, co chcesz. Ja nie mam żadnych ambicji, a Ty jesteś suwerenny. Możesz zrobić tak, jak Ty chcesz.”

To może brzmieć pokornie, nawet pobożnie, ale Pismo sugeruje, że taka postawa smuci Ducha Świętego. On odpowiada, „Czy to znaczy, że w twoim sercu nie ma nic?” Czy nie widzisz, jak wróg działa, niszcząc życie ludzi, których kochasz? Czy nie widzisz twoich bliskich w strachu i niewoli, którzy mogą być wolni, gdyby tylko poznali Moją moc uwalniającą? Popatrz wokoło. Są królestwa, które trzeba pokonać, wrogowie, których trzeba zabić, demony, które trzeba wypędzić!”

Paweł mówi nam, byśmy „usilnie zabiegali o dary duchowe.” To znaczy, że kiedy przyjdziemy do okienka, powinniśmy prosić, „Panie, ja mam dar wiary. Czy mógłbyś mi też dać dar ewangelizowania, bym mógł innych prowadzić do wiary? Albo, „Panie, dałeś mi dar prorokowania. Proszę, daj mi dzisiaj słowo dla mojej siostry, która przeżywa wielki ból i nie ma nadziei.”

Jedna z największych lekcji, których nauczył mnie mój ojciec Dawid Wilkerson była, „Możesz mieć tyle Jezusa, ile chcesz.” Ja też chcę ci powiedzieć: „Idź do okienka i poproś o dużo!”