POPRAWNE SŁYSZENIE BOŻEGO GŁOSU

Kiedy Boży głos nie jest słyszany, to ludzie biegają i pracują dla Niego bez mandatu – są samowolni. Ja też byłem w takiej sytuacji; robiłem dobre rzeczy, przyjmowałem wyzwania, wierząc w pełni, że sprzeciwiałem się czyniącemu nieprawość. Popadłem w wielkie zadłużenie, byłem zmęczony i zawiedziony, wołając o pomoc na każdym zakręcie. Nie zostałem posłany przez Boga, ale nie rozumiałem tego. Byłem złamany, obciążony, gotowy, żeby zrezygnować z wielu rzeczy; ale to nie było zrodzone z modlitwy – było to ludzkie współczucie.

Ale wtedy powiedziałem, „Już nie, Panie! Ani jednego kroku, jeżeli Ty mnie nie poślesz. Nie ruszę się dotąd, aż usłyszę Twój głos!” I okazało się, że znalazły się pieniądze na wszystko, co było potrzebne, gdyż Bóg wspiera to, co On rozpoczyna. Jest to radość bez ciężaru, pokój bez żebrania. Żebranie w służbach dzisiaj jest rezultatem tego, że ludzie robią coś, kiedy Bóg ich nie posłał. Mylą swoje własne pragnienia z Bożym głosem.

Jezus nic nie robił, jeżeli nie słyszał z nieba. „ Ja to, co usłyszałem od Niego, mówię do świata. . . . nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył” (Jana 8:26,28). „Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić . . . Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec” (Jana 12:49-50).

Oto są cztery zabezpieczenia, aby poprawnie słyszeć Boży głos:
  1. Jego głos zawsze prowadzi do Jezusa i obnaża wszelki grzech i pożądliwość. Jan słyszał Jego głos i powiedział, „Kiedy Go zobaczyłem, upadłem do Jego stóp” (Objawienie 1:17). 
  2. Jego obecność, (albo oblicze) zawsze towarzyszy Jego głosowi. Będziesz zalany i przepełniony radością poprzez chwałę Jego obecności. 
  3. Jego głos da ci biblijne potwierdzenie. Duch Święty będzie cię prowadził do potwierdzenia w Jego Słowie. Wszystko co Bóg mówi musi się zgadzać w każdym punkcie z Pismem. 
  4. To, co On mówi stanie przed sądową stolicą Chrystusa w swojej czystości i otwartości.