LUD BOŻY BĘDZIE CHCIAŁ

Psalm 110 jest bezpośrednim proroctwem o ludziach czasów ostatecznych, „Lud twój chętnie pójdzie za tobą” (w. 3) Marcin Luter nazwał ten psalm „chwalebnym proroctwem na temat Królestwa Chrystusa.” Dodał, „To ma być cenne dla wszystkich w kościele.”

Lud Boży będzie „chciał” w tym dniu; będą spontanicznymi wolontariuszami. Oto jak czyni to Bóg: Kiedy stwierdzi, że Jego dzień mocy nadszedł, wzbudza świętych proroków, strażników i pasterzy, którzy grają na trąbie. Bóg ponadnaturalnie porusza ludzi do działania. Oni słyszą wołanie do pokuty, do powstania w wierze i stawienia czoła nieprzyjacielowi. Oni się budzą i stają przeciw mocom ciemności. Lud Boży zaczyna wołać, a On posyła proroków, by obudzili kościół.

Tak było też, kiedy Sysera i jego wielkie żelazne wozy najechały na Izrael. Bóg wzbudził Deborę, ponieważ „Dzieci Izraela wołały do Pana” (Sdz 4:3) To Duch Pana zstąpił na nich, jak później śpiewała Debora, „Lud stanął ochoczo” (5:2). Kiedy Duch Boży naprawdę zstępuje na ludzi, nie trzeba ich popychać, prosić, ciągnąć czy straszyć. Oni idą ochoczo w dniu Jego mocy. Widzę, że to dzieje się w kościele Times Square. Słowo oczyszcza, a Duch Boży zstępuje na wielu. Mamy teraz mnóstwo ochotników, chętnych by czynić wszystko dla Jezusa.

„Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje” (Psalm 110:3). To proroctwo mówi, że Bóg będzie miał ludzi, którzy nie patrzą na świętość, jak na zbyt wielki ciężar. Nie patrzą jak na coś trudnego lub legalistycznego – ale pięknego! Oni nie są zastraszeni z powodu mocnego kazania, ale raczej widzą to, jako Boże narzędzie, które poleruje i szlifuje diament, by odbijały się w nim dodatkowe promienie światła. Jest to pewne proroctwo, że w dniach bezbożności i niemoralności On wzbudzi święty zastęp, który będzie chodził z radością we wszystkich Jego przykazaniach.