PRZENIKAJĄCE POSELSTWO by Jim Cymbala

Apostołowie nigdy nie próbowali manipulować ludźmi, kiedy prezentowali ewangelię. Ich przekaz nie miał być „przyjemny” czy łagodzący. Oni mieli na celu przenikanie serc, przekonanie o grzechu. Nie mieli nawet najmniejszego zamiary pytać: „Co ludzie chcą usłyszeć? Jak możemy przyciągnąć więcej ludzi do kościoła w niedzielę?” To była ostatnia rzecz, o jakiej myśleli. Takie podejście byłoby dla nich obce.

Zamiast próbować prowadzić ludzi do Chrystusa w Biblijny sposób, zajęci jesteśmy niebiblijną koncepcją „wzrostu kościoła.” Biblia nie mówi, żebyśmy celowali w ilość, ale raczej napomina nas, abyśmy głosili Boże poselstwo z odwagą Ducha Świętego. To będzie budowało Boży kościół w Boży sposób.

Niestety niektóre kościoły teraz stale monitorują to jak ludzie są zadowoleni z nabożeństw i pytają czego jeszcze by chcieli. Nie mamy jednak żadnego pozwolenia, aby dopasowywać poselstwo ewangelii! Czy wydaje się to popularne, czy nie , czy jest dopasowane do czasów, musimy wiernie i odważnie głosić, że grzech jest realnością, ale Jezus przebacza tym, którzy grzech wyznają.

Bóg nigdzie nie prosi nikogo, żebyśmy mieli duży kościół. On nas jedynie wzywa, abyśmy wykonywali Jego dzieła, głosili Jego Słowo do ludzi, których On kocha, pod namaszczeniem mocy Ducha Świętego, aby dawały rezultaty, które tylko On może spowodować. Wtedy chwała jest oddana tylko Jemu – nie jakiejś denominacji, lokalnemu zborowi, lokalnemu pastorowi, albo konsultantowi wzrostu kościoła. To jest jedyny Boży plan i wszystko inne jest odstępstwem od nauki Nowego Testamentu.

Dzisiaj w Ameryce mamy ducha anty-autorytetu, który mówi, „Nikt mi nie będzie mówił, że mam się zmienić. Nawet nie próbuj.”

Zarówno za kazalnicą jak i podczas udzielania porady duszpasterskiej, zbyt często poddawaliśmy się tej mentalności i boimy się mówić prawdę o grzechu. Próbujemy apelować do tego, co Paweł powiedział, żeby się stać „wszystkim dla wszystkich” (1 Kor. 9:22) nie zwracając uwagi na to, że w następnym paragrafie mówi: „Biegnijcie tak, aby zdobyć nagrodę” (w. 24). Adaptowanie naszego stylu tak, żeby ludzie słuchali, to jedno, ale poselstwo nie może zostać zmienione, żebyśmy nie stanęli przed Panem z pustymi rękami.

__________
Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.