DŹWIĘK JEGO GŁOSU

Bóg pragnie, aby dla Jego dzieci największą radością był dźwięk Jego głosu.

„Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni” (Jana 3:29). Naszą największą radością powinno być, „Słyszałem Jego głos! Stałem sam, czekając i słyszałem jak mówił do mnie!” W Pieśni nad Pieśniami możemy słyszeć duet miłości oblubieńca w dniach ostatecznych. Oblubieniec przywołuje swoją ukochaną, żeby się skryć z nią: „ Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin! Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos” (Pieśń nad Pieśniami 2:14). Potem później w pieśni ona odpowiada, „ Słuchaj, to mój miły puka: Otwórz mi, . . . moja gołąbko bez skazy” (5:2).

Dla tych, których serca oziębły, którzy już nie słyszą Jego głosu, Bóg obiecał dać im nowe i miękkie serce, jeżeli się opamiętają i nawrócą do Niego w wierze. Twarde serce nie jest ostatecznością – to znaczy, jeżeli chcesz się zmienić! To nie jest coś, co Bóg ci zrobił; raczej ty sobie to sam zrobiłeś, odrzucając Boże Słowo. Oto Jego obietnica: „A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem” (Ezechiela 11:18-20).

„I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je” (Ezechiela 36:25-27).