KIEDY POSTĘPUJESZ DOBRZE, A CIĄGLE COŚ IDZIE ŹLE

Dawid jest przykładem człowieka, który miał serce dla Boga, który postępował właściwie (za wyjątkiem grzechu z Batszebą i z Uriaszem). „Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co On mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetejczykiem” (1 Krl 15:5). Od momentu, kiedy Samuel wylał na niego oliwę, namaszczając go na króla nad Izraelem „od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal” (1 Sm 16:13). Powiedziano, „I Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim,… Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim…. A Saul widział i przekonał się, że Pan jest z Dawidem” (1 Sm 18:12, 14, 28).

Co więc otrzymuje Dawid za całą swoją dobroć? Kłopoty z każdej strony! Ale pamiętaj, że Bóg był ciągle z nim.

Pomyśl jak ten sam pobożny człowiek stanął nieustraszony przez olbrzymim Goliatem. Pomyśl o tłumach wiwatujących, „Dawid pobił dziesięć tysięcy.” Teraz drży w strachu, a jego najbliższy przyjaciel został od niego odsunięty. Ogarnęła go panika i udawał obłąkanego, by ratować swoją skórę. Potem kryje się w jaskini Adullam, z czterystu niezadowolonymi, którzy byli z nim. Dawid powiedział, „Tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula; toteż najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków” (1 Sm 27:1). Teraz Dawid był targany przez wiele obaw. Musiał wracać myślami do dnia, kiedy był namaszczony i uważać to za pomyłkę, myśląc, „Panie, Ty nie jesteś ze mną; ja nie mogę być Twoim pomazańcem. Wszystko idzie źle. To nie ma sensu. Na pewno gniewasz się na mnie.” Czy kiedyś powiedziałeś coś podobnego?

Ale Bóg nie porzucił Dawida – ani na moment. Wiemy, że „od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal” (1 Sm 16:13). Tak też jest z tobą i ze mną. W dniu, kiedy Duch Boży przyprowadził nas do Jezusa i namaścił nas, On przyszedł i pozostał, zamieszkał. W twoim doświadczeniu, w twoich problemach On jest twoim pocieszycielem. Może wydawać się, że wszystko idzie źle, ale dla was, którzy ufacie, Bóg ma wszystko pod kontrolą.