ODPOCZYWAJĄC W TYM, ŻE PAN MA SWÓJ CZAS

Jeżeli nie wierzysz w planowanie czasu przez Ducha Świętego, to nigdy nie zrozumiesz, dlaczego odpowiedź na modlitwy wygląda na spóźnioną. Każda obietnica Boża postawi cię przed próbą – jeżeli nie odpoczniesz w tym, że Pan ma Swój czas! Jest napisane o Józefie, które był w beznadziejnym więzieniu: „Aż do czasu, gdy się spełniło słowo jego i wyrok Pana go uniewinnił” (Ps 105:19). Ten werset o czasie Ducha Świętego jest wstawiony pomiędzy dwoma zdaniami: (1) „Nogi jego skrępowano pętami; Dostał się w żelazne kajdany” (w. 18) i (2) „Posłał król mężów i uwolnił go,… wypuścił go na wolność” (w 20).

Doświadczanie Józefa i oczekiwanie łamało jego serce. Słuchajcie jak patetycznie prosił podczaszego, kiedy wyjawił mu, że będzie przywrócony na stanowisko i uwolniony z więzienia: „Jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia…..nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano wtrącić do więzienia” (Rdz 40:14-15).

Można by zapytać, gdzie była wiara Józefa. On był tak blisko Boga, że mógł wykładać sny i tajemnice. Bóg mówił do niego, więc dlaczego nie zaufał Bogu, że go wyzwoli? Po co takie żałosne błaganie podczaszego, by porozmawiał z faraonem? On był doświadczany przez Słowo! Ty możesz czytać, modlić się, głosić, ale póki nie przejdziesz testu, to nie wytworzy w tobie życia. Niektórzy z was są mocno doświadczani przez Słowo właśnie teraz. Widzieliście wiele odpowiedzi Boga na modlitwy, ale właśnie teraz patrzycie na brak odpowiedzi na długo zanoszone modlitwy. Wasz płacz, wasze krzyki, wasze podniesione ręce, wasze zmagania wydają się być bez odpowiedzi.

Powiem wam co jest potrzebne do zwycięstwa w dniach ostatecznych. Musimy stać na każdej obietnicy i modlić się z wiarą, usilnie, gorliwie, bez wątpliwości, a potem czekać i odpoczywać, ufając Panu, że uczyni to, co jest właściwe, w Jego czasie i Jego sposobem. Niewielu chrześcijan dzisiaj czeka cierpliwie, że Bóg będzie działał w Jego czasie. Czym dłużej zwleka, niektórzy bardziej się gniewają. Niektórzy wreszcie rezygnują, myśląc, że Bóg nie odpowiada.

Powtórz z Habakukiem, „Zadrżałem przed dniem utrapienia…. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. … W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia…. i pozwala mi kroczyć po wyżynach” (Ha 3:16-19).