CZAS, ŻEBY ZOSTAĆ ODŚWIEŻONYM

Słowo Boże jest pełne opisów wielkich mężów Bożych, którzy doszli do granicy swoich możliwości, tracąc cała swoją siłę. Głoszę przesłanie zatytułowane „Co czyni człowieka mężem Bożym”, które omawia trzy rzeczy, jakie spotkały Jezusa w Ogrodzie Getsemane: kielich bólu, godzina zamętu i noc osamotnienia. Wszyscy mężowi i niewiasty Boże przez to przechodzą.

Może twoje obecne cierpienie jest z twojej winy. Ile żon cierpi teraz, ponieważ poślubiły mężczyznę, co do którego Bóg ich ostrzegał, żeby za niego nie wychodziły? Ile dzieci łamie serca swoich rodziców, doprowadzając ich do granicy możliwości? Tak wielu cierpi z powodu AIDS i innych chorób, a jest to wynikiem grzechów przeszłości. Ale teraz jest czas, żeby pójść naprzód od tego, co spowodowało twój kłopot, do skruchy serca, pokuty i wiary. To jest czas, aby otrzymać nową siłę Ducha Świętego i zostać odnowionym i odświeżonym!

Jeżeli twoje serce odczuwa boski smutek a ty Go kochasz, to możesz być przybity, ale On ciebie nie odrzuci. Kiedy idziemy przez wiarę w pokucie, Dawid powiedział: „ Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje. Gdyż z tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, który mię opasuje mocą, A uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak u łani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica twoja wspiera mnie, A łaskawość twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje . . . Opasałeś mnie mocą do boju, Przeciwników moich rzuciłeś pode mnie” (Psalm 18:29-37, 40).

Bóg obiecuje siłę dla Swoich namaszczonych: „ Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż wysłuchał głosu błagania mojego!... Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje! Paś ich podtrzymuj na wieki!” (Psalm 28:6-9).

Jeżeli będziesz wołał, On wleje w ciebie Swoją siłę: „W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej.. . Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica twoja wybawi mnie” (Psalm 138:3,7).