TYLKO MŁODY PASTERZ by Nicky Cruz

Dawid był młodym pasterzem, pasącym owce swojego ojca, kiedy Bóg wybrał go, by był królem Izraela. Bóg odrzucił Saula z powodu jego grzechów i posłał Swojego proroka Samuela, by odszukał Dawida – prostego pasterza. „[Dawid] był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan: Wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie” (1 Sm 16:12-13).

Spróbuj sobie wyobrazić co Dawid musiał wtedy czuć. Jak mógł sobie wyobrazić to, że będzie królem Izraela? Czy w ogóle rozumiał co się dzieje? On był dopiero chłopcem pasącym owce i może przygotowywał się, by kiedyś przejąć gospodarstwo ojca. Praca pasterza była najniżej cenioną pracą, jaką człowiek mógł mieć. Jako najmłodszy syn Jessego. Dawid był wysyłany każdego dnia na pola, by opiekować się stadem; jego bracia mieli „ważniejsze” prace. Nawet jego ojciec nie widział wielkości w sercu Dawida.

Ale Bóg to wszystko zmienił! Bóg widział serce Dawida i przyszedł, by zawrzeć przymierze z nim – wielką i wspaniałą przyszłość, o wiele lepszą, niż Dawid mógł sobie wymarzyć.

W tym czasie Dawid był zadowolony, spędzając czas na polach sam z Bogiem. Chodził po trawie i śpiewał przed Panem, uwielbiając Go i modląc się, wdychał piękne górskie powietrze. Wczesnym rankiem znajdował miejsce na wysokiej skale i oglądał majestatyczny wschód słońca i zmieniające się kolory. Każdego ranka wdychał północny wiatr i wzmacniał swoje kości wolnością otwartej przestrzeni.

To właśnie na tych polach Dawid najpierw spotykał się z Bogiem – po prostu nauczył się rozmawiać z Nim jak z przyjacielem. Dlatego Psalmy Dawida są tak piękne i inspirujące. W Psalmach zabiera nas do dni, kiedy był tylko on i Bóg, kiedy tańczyli razem na polach, pilnując owce i wzrastając w miłości i przyjaźni.

„Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość….Na niebiosach słońcu postawił namiot, A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego żarem” (PS 19:2-3, 5-7).

Jako pasterz Dawid kochał Boga z pasją. A Bóg to zauważył.

__________
Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet,a później w jego własnej książce Nicku Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.