ŹRÓDŁO SIŁY by Carter Conlon

Pomyśl przez chwilę o wszystkim, co ci przeszkadza i stoi na drodze do twojego dziedzictwa w Chrystusie. To mogą być słowa, które wypowiedziano nad twoim życiem, kiedy byłeś młody: „Jesteś głupi! Nigdy niczego nie osiągniesz.. Odchodzę, bo nie warto z tobą być.” Bez względu na to, co było powiedziane, albo co ci obecnie przeszkadza, pamiętaj, że to chce cię zatrzymać na granicy niesamowitego życia w Chrystusie.

Jozue powiedział do ludu, „Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem” (patrz 4 Mojż. 14:9). Innymi słowy, opozycja nas podtrzyma; to nas wzmocni i nakarmi. Oczywiście jest to sprzeczne z naturalnym myśleniem człowieka. My uważamy opozycję za coś okropnego, mocniejszego od nas. To powoduje, że czujemy się, jak koniki polne; to nas straszy i osłabia. A więc jak nas to karmi?

Pamiętacie, jak Jezus usługiwał w Samarii, a uczniowie poszli po żywność dla Niego? Kiedy powrócili, zachęcali Go, by jadł, ale On odpowiedział, „Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie” (Jan 4:32). Jezus w zasadzie mówił, „Ja mam źródło siły, którego wy nie jesteście jeszcze świadomi. Jeszcze tego nie skosztowaliście; nie wiecie co to jest i jak was to może wzmocnić.” Wtedy uczniowie odwrócili się jeden do drugiego i pytali, „Dobrze, kto przyniósł Mu coś do jedzenia? Ale Jezus wyjaśnił, „Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła” (w. 34). Inaczej mówiąc, „To jest mój pokarm, to karmi moje życie – stawiając czoła wszystkiemu, co sprzeciwia się woli Boga i zwyciężanie tego w mocy Bożej.”

Jezus kontynuował, „Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa” (w. 35). Nie wiem, ile razy słyszałem już chrześcijan, którzy mówili, że żniwo nadchodzi – wielki dzień, kiedy wielu przyjdzie do Chrystusa. Ale tu Jezus mówił do Swoich uczniów, „Słuchajcie, podnieście swoje oczy, żniwo już tu jest, gotowe do zbioru!”

Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali” (w. 36). Ten, kto pójdzie do żniwa, otrzyma zapłatę, a tą zapłatą jest zaopatrzenie i siła od Boga. To będzie dane temu, kto mówi, „Panie, oddaję ci kierownictwo mojego życia. Jestem gotów wykonywać dzieła Boże, bez względu na to, jaką opozycję napotkam, bo tam znajdę moje pożywienie.


__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów zboru Times Square w 1994 roku, na zaproszenie pastora założyciela Dawida Wilkersona i został wyznaczony na stanowisko Pastora Seniora w 2001 roku. Mocny, współczujący lider, jest częstym mówcą na konferencjach dla pastorów i liderów prowadzonych po całym świecie przez World Challenge.