BÓG MÓWI WYRAŹNIE

Bóg dzisiaj dalej mówi do nas wyraźnie. Jego niebiański głos brzmi potężnie na ziemi i ten głos pochodzi od Człowiek – Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca. Zwróć uwagę na słowa z listu do Hebrajczyków:

„Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano; nie mogli bowiem znieść nakazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący.

„Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.

„Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa: "Jeszcze raz" wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można.” (Hebr. 12:18-27).

Czy widzisz obraz tego miejsca? Kiedy Bóg przemówił po raz pierwszy, ludzie odpowiedzieli, „Nie przemawiaj do nas z nieba. Przemawiaj do nas przez człowieka.” Mojżesz prorokował, „ Tak, jak prosiliście, Bóg wzbudzi wam proroka. Będzie on w pełni człowiekiem – ale będzie mówił do was słowa Boże.”

Jezus był tym obiecanym prorokiem. To był Bóg ucieleśniony, Pan w ludzkim ciele. Wykonywał służbę na ziemi jako człowiek i tłumy ludzi widziały Go, jak odchodził do nieba jako człowiek. Teraz ma On mistyczne ciało, którym jest Jego Kościół. Jezus dalej jest człowiekiem z ciałem – ciągle współczuje nam w naszych ludzkich doświadczeniach i uczuciach.

Dzisiaj, w dniach ostatecznych, Bóg przemawia jeszcze raz z nieba i mówi, że poruszy wszystko, co jest widzialne.