GDY MASZ KŁOPOT, MÓDL SIĘ! by Jim Cymbala

Czy zauważyliście, że Jezus rozpoczął kościół chrześcijański nie wtedy, kiedy ktoś wygłaszał kazanie, ale kiedy ludzie się modlili? W pierwszych dwóch rozdziałach Dziejów Apostolskich uczniowie nie robili nic, tylko czekali na Boga. Kiedy tak tam siedzieli . . . wielbiąc Boga i rozmawiając z Nim, pozwalając Mu, aby ich kształtował i oczyszczał ich ducha i dokonywał operacji serca, jakiej może dokonać tylko Duch Święty . . . został zrodzony kościół. Został wylany Duch Święty.

Co to mówi o naszych kościołach dzisiaj, że Bóg zrodził kościół na spotkaniu modlitewnym, a dzisiaj spotkania modlitewne są prawie wymarłe?

Czy ja jestem jedynym, który czuje się zakłopotany, kiedy przywódcy religijni w Ameryce mówią o tym, żeby w szkołach publicznych była modlitwa? My nie mamy nawet tyle modlitwy w wielu kościołach! Z powodu skromności możesz pomyśleć, że będziemy milczeć na ten szczególny temat dotąd, aż będziemy praktykować to, co głosimy w naszych zborach.

Jestem pewny, że cesarze Rzymscy nie mieli w swoich szkołach modlitwy do Boga. Ale wtedy pierwsi chrześcijanie nie interesowali się tym, co robił Kaligula, czy Klaudiusz, czy Neron. Jak mógłby jakiś cesarz zatrzymać Boga? Jak mogły by jakieś demony z piekła rządzić, kiedy lud Boży się modlił i wzywał Jego imienia? Niemożliwe!

W Nowym Testamencie nie widzimy Piotra czy Jana, żeby zacierali ręce i mówili, „Ach, co mamy robić? Kaligula jest biseksualistą! . . . i chce wyznaczyć swojego konia na Senatora Rzymu . . . jaki to okropny model przywództwa! Jak mamy zareagować na tę okropność?”

Nie bawmy się, ani nie odwracajmy uwagi od słabego życia modlitwy naszych zborów. W Dz. Ap. 4, kiedy apostołowie zostali niesprawiedliwie aresztowani i skazani i grożono im, nie organizowali protestu; nie sięgali po żadne polityczne wpływy. Zamiast tego poszli na modlitwę. W krótkim czasie to miejsce tętniło mocą Ducha Świętego (Dz. Ap. 4:23-31).

Apostołowie mieli taki instynkt: kiedy masz problem, módl się. Kiedy jesteś zastraszany, módl się. Kiedy stawiają ci wyzwanie, módl się. Kiedy jesteś prześladowany, módl się!


__________
Jim Cymbala rozpoczął służbę w Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestoma członkami, w małym, zaniedbanym budynku, w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest on od wielu lat przyjacielem zarówno Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach dla pastorów i liderów, które sponsoruje World Challenge po całym świecie.