BÓG CHCE, BY NASZE ŻYCIE BYŁO OTWARTĄ KSIĘGĄ

Bóg chce, by nasze życie było otwartą księgą. Dlatego pragnie uwolnić nas od każdego ukrytego grzechu – wszelkiej nieuczciwości, fałszu, zwiedzenia, kłamstwa i oszustwa. Z tego powodu Duch Święty sprawdza wszystko w nas, co nie jest podobne do Chrystusa. Jeżeli naprawdę chcemy się zmieniać, będziemy otwarci na Jego działanie.

Możesz zapomnieć o uzyskaniu porady, szukaniu pomocy w odbudowaniu relacji, póki nie doświadczysz Bożej zmiany w każdej z tych dziedzin. Odstaw wszystko na tylny palnik, aż będziesz gotów, by odrzucić twój ukryty grzech. Kiedy poddasz się Bożemu Słowu i przemieniającej mocy Ducha Świętego, to nie będziesz musiał przekonywać innych, że się zmieniłeś. Jeżeli będziesz chodzić w Jego prawdzie, Duch Święty poleci cię wszystkim wokół ciebie.

„Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem” (2 Kor. 4:2).

Greckie słowo polecić oznacza tu „Boże uznanie”. Paweł mówi, „Nie musisz nikogo przekonywać, że się zmieniłeś. Bóg poruszy ich sumienie i powie im wewnętrznie, ‘Ten człowiek ma Moje błogosławieństwo i uznanie.’”

Żaden argument nie może obalić wewnętrznego świadectwa, które Duch Święty w ciebie włożył. Twoja zmiana albo będzie przyciągać innych, albo stanie się dla nich oskarżeniem. Aura Chrystusa, emanująca z ciebie będzie dotykać ich sumienia. I wtedy znajdziesz siłę, by wpływać na innych – przez zmiany, które zaszły w tobie. Stwierdzisz, że relacje zostały naprawione i odbudujesz twój duchowy autorytet w swoim domu.

Nie będziesz się skupiał na tym, jakie zmiany powinny mieć miejsce w innych. Zamiast tego będziesz tak zachęcony przez zmiany, które Bóg dokonuje w tobie, że powiesz, „Panie, wiem, że wszystko jest w Twoich rękach, więc ja rezygnuję z siebie, by wykonać Twoją wolę. Czyń we mnie to, co jest potrzebne.”

Teraz jest czas, by oddać wszystkie twoje okoliczności w Jego ręce. Zapomnij o próbach wyjścia z twojego kryzysu. Zamiast tego, skup się na Bożych zmianach w tobie, a On uczyni cię zwycięzcą. Trwaj w Jego słowie, wzywaj gorliwie Jego imienia i zaufaj Duchowi Świętemu. Niech stałym wołaniem twojego serca będzie: „Zmieniaj mnie, Boże.