GŁOS ZWYCIĘSKIEGO CHRYSTUSA

Kiedy Bóg powiedział, Jeszcze raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem” (Hebr. 12:26), mówił w zasadzie, „Ja poruszyłem ziemię na Górze Synaj. Ale kiedy przemówię w dniach ostatecznych, Mój głosy poruszy zarówno świat fizyczny, jak i duchowy. Zadrży status quo; nic nie pozostanie takim, jakim jest. Co nazywa się religijne – wszystko, co jest z Chrystusa i Kościoła – będzie poruszone przez głos Mojego Syna, mówiącego z nieba.”

Bóg ostrzegł Izrael, że wszyscy, którzy nie będą słuchać Jego proroka, będą ponosić konsekwencje: „Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim” (5 Mojż. 18:19). Mówił, „Ja będę ścigał każde nieposłuszeństwo – i będziecie za to odpowiadać.”

Pismo ujawnia, że ci, którzy zignorowali słowa proroków Bożych, popadli w ruinę. Wyschli i stali się zgorzkniali, umierając, bez jakiejkolwiek radości i pokoju. „Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba” (Hebr. 12:25).

Kochani, my też nie unikniemy Bożego gniewu – zarówno jako naród, jak i indywidualni ludzie. A teraz głos Jezusa wstrząsa każdym narodem, powodując, że instytucje, liderzy i ekonomia się trzęsie. On mówi do wiatrów i żywiołów, „Powiejcie na ziemię.” Mówi do chmur, „Wstrzymajcie deszcz.” Mówi do ekonomii świata, „Wszelka chciwość będzie osądzona.”

Bóg również mówi, „Potrząsnę więzieniami, potrząsnę rządami, potrząsnę systemami finansowymi, potrząsnę szkołami. Potrząsnę siłami militarnymi, systemami legislacyjnymi. Wszystko na ziemi będzie wstrząśnięte, aż nie będzie innego fundamentu, tylko Pan.”

To nie diabeł potrząsa wszystkim. Cały świat drży z powodu głosu zwycięskiego Chrystusa. Człowiek w chwale powstał w mocy ze Swojego tronu i mówi słowa, które wstrząsają wszystkim.