NIE DAWAJ SZATANOWI CENTYMETRA ZIEMI

Jezus powiedział swoim uczniom, „Nadchodzi książę tego świata, ale we Mnie nie ma nic” (Jana 14:30). Mówił właściwie: „Kiedy przyjdzie do mnie szatan, nie znajdzie żadnego miejsca, gdzie by mógł ustawić przyczółek. Ja jestem całkowicie pod autorytetem Mojego Ojca.”

Podobnie, szatan nie może wejść do ciała czy ducha żadnego wierzącego, którego życie jest całkowicie poddane Bożemu Słowu. Musi otrzymać miejsce, żeby mógł założyć przyczółek. A dzieje się to tylko wtedy, kiedy człowiek zatrzymuje „część ceny.” Zaraz to wyjaśnię.

W Dz. Ap. 5 małżeństwo o imieniach Ananiasz i Safira sprzedali część swojej ziemi i dali pieniądze ze sprzedaży dla nowego zboru w Jerozolimie. Ale kiedy położyli kwotę u stóp Piotra, Apostoł był zaniepokojony. Zapytał, „czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?” (Dz. Ap. 5:3).Kiedy tylko Piotr wypowiedział te słowa, Ananiasz upadł martwy na miejscu i zaledwie kilka chwil później stało się to samo z jego żoną.

Jakiej lekcji przez to chciał Bóg nauczyć Kościół? Ja nie wierzę, że chodziło o fizyczny kawałek ziemi, jaki mieli Ananiasz i Safira. Chodziło raczej o wewnętrzne terytorium ich serc.

To małżeństwo wierzyło, że mogą być posłuszni Bogu w 95 procentach, a pozostawać bezpiecznie nieposłusznymi w jednej małej dziedzinie. Oni słyszeli zwiastowane czyste Boże Słowo, ale zbuntowali się przeciwko temu, co wiedzieli, że jest prawdą. Przekonali samych siebie, „Możemy służyć Panu, ale trzymać się tej jednej rzeczy.” To było kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu.

Tak więc część ceny jaką sobie zachowali nie miała nic wspólnego z pieniędzmi, ale z małym kawałkiem ziemi pożądliwości w ich sercach. Był to kawałek tylko na tyle duży, aby dać szatanowi przyczółek i poprzez ich uparte nieposłuszeństwo pozwolili, żeby wróg wypełnił ich serca.

Dlatego Paweł ostrzega, „Nie dawajcie diabłu przystępu” (Efezjan 4:27). przykład Ananiasza i Safiry jest jasny: cena zwycięskiego życia to nie jest mało ważna sprawa. To oznacza poddanie naszego żucia całkowicie Bożemu Słowu, bez żadnych dodatkowych ciemnych miejsc, ukrytych pożądliwości, czy buntu. Nie oddawaj szatanowi centymetra ziemi. On tylko tyle potrzebuje, żeby uzyskać wejście i założyć swoją bazę.