ODSŁONIĘTE OBLICZE

Apostoł Paweł pisze: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana” (2 Kor. 3:18). To wyrażenie „odsłonięte oblicze” użyte tutaj ma zdumiewającą definicję. Znaczy to być całkowicie zdecydowanym, aby pozwolić Bogu, żeby On wyjawił każdą ukrytą rzecz w twoim sercu – po to, aby uwolnić od tego wszystkiego.

Ten rodzaj odkrytego oblicza woła:”Zbadaj mnie Panie; zobacz czy jest we mnie coś bezbożnego. Pokaż mi gdzie żyję niezgodnie z Twoim Słowem. Chcę być uwolniony od wszystkiego, co nie jest podobne do Ciebie. Precz z moją pychą, moimi ambicjami, moim samolubnym intelektem, moim rozumowaniem. Wiem, że nie potrafię wymyślić wyjścia z mojej sytuacji. Duchu Święty, potrzebuję Twojej mocy i mądrości. Odrzucam wszelką nadzieję rozwiązania rzeczy po swojemu.

Dla wielu wierzących jest to bardzo trudna rzecz do wykonania. Przetrwali całe swoje chrześcijańskie życie według swojej mądrości i zaradności. A teraz się przyznać do tego, że spartaczyli coś i potrzebują zrezygnować z kontroli, to jest po prostu zbyt trudne.

Pan musiał mnie uwolnić z mojej pychy w tej dziedzinie wiele lat temu. Teraz, dzięki Panu, mogę się swobodnie do tego przyznać, kiedy coś spartaczę. Modlę się stale: „Boże, tak głupio postąpiłem. Robie takie straszne błędy, sam doprowadzam siebie do tego bałaganu. Proszę, Panie, wyprostuj to dla mnie. Ja tego nie potrafię. Tylko Ty to możesz zrobić.” Cieszę się z tego, że Bóg chętnie porządkuje nasz bałagan, kiedy staramy się wykonywać Jego wolę.

To zwierciadło, o którym mówi Paweł w tym fragmencie, to jest lustro. Umiłowani,, naszym lustrem jest Boże Słowo. Tylko ono dokładnie odzwierciedla nasz stan. Paweł mówi nam: „Idź do lustra Bożej prawdy i zobacz swoje życie. Powiedz Panu, że jesteś na złej drodze i chcesz się zmienić. Proś Ducha Świętego, aby cię uniżył i otworzył dla ciebie Swoje Słowo. Zapomnij o radach innych ludzi, o swoich własnych pomysłach, swoich sztuczkach. Zamiast tego zwróć się do Ducha Świętego z pełnym zaufaniem. Uwierz w to, co On ci mówi.”

Jeżeli będziesz w pełni polegał na Duchu Świętym, odwrócisz się od wszystkich innych źródeł, to On zdejmie z twoich oczu zasłonę. On też pośle pomocników prowadzonych przez Ducha Świętego do twojego życia i zaczniesz się w tej chwili zmieniać.