ZARAŹLIWA WIARA by Claude Houde

Przez zbyt długi czas w wielu ewangelicznych kościołach, patetyczna i przesłodzona postawa fałszywej pokory usprawiedliwiała i zachęcała chrześcijan do mówienia: „Nie patrz na mnie! Nie patrz na człowieka, patrz tylko na Boga!” Pozwólcie, że wyrażę się jasno. Jest to właściwe, zdrowe i Biblijne, żeby skupiać naszą uwagę, nasze uwielbienie i całkowitą ufność w Bogu i tylko w Bogu. Ludzie zawsze będą zawodni i niedoskonali, mogą nas rozczarować i zranić. Apostoł Paweł przypomina nam, że wieczne i doskonałe bogactwa Królestwa Bożego są trzymane i żyją w glinianych naczyniach, ludzkiej słabości i niedoskonałości (patrz 2 Kor. 4:7).

Jednak czas lekceważenia i odwracania się od naszej odpowiedzialności i najwyższego Biblijnego powołania, żeby przekazywać wiarę, miłość, przebaczenie, czystość, szczodrość i gorące serce dla Boga i Jego domu naszym dzieciom i najbliższym, musi się skończyć. Bez arogancji lub pretensji, ale raczej poprzez wewnętrzne i wyraźne duchowe odczucie polegania na Bogu, apostoł Paweł gorliwie zapraszał młodych wierzących, którzy go otaczali, „ Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Kor. 11:1). Paweł później powiedział do Tymoteusza, „A co słyszałeś ode mnie ... to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.” (2 Tymoteusza 2:2).

Musimy zacząć patrzeć na siebie w taki sposób. Kiedy sobie uświadomimy i zrozumiemy znaczenie naszego życia, niezmierzoną możliwość wpływu, jaki nosimy w sobie, to z głębi naszej duszy wydobywa się wołanie do Boga: „Panie, wzmocnij naszą wiarę! Drogi czytelniku, pozwól, że powiem ci to tak: Każdy z nas jest zaraźliwy!

Chcę wam zadać to pytanie: Co przekazują wasze wartości, pasje i priorytety dla tych, którzy obserwują wasze chodzenie i rozmowy w codziennym życiu? Pozwólcie, że zadam ci proste pytanie, jeżeli będę przebywał z tobą, uczył się od ciebie i naśladował ciebie, to co ja „złapię”? Wiesz tak samo dobrze jak i ja, że wiara, miłość, radość i pasja niektórych mężczyzn i kobiet są komunikowane. Dobrze nam to robi, kiedy przebywamy blisko nich, są dla nas inspiracją, uzdrowieniem i przybliżają nas do innych ludzi! Bardzo lubimy przebywać z nimi i dziękujemy Bogu za ich wiarę, która wytwarza nadzieję i popycha nas na nowe wyżyny pragnienia, poświęcenia i możliwości w Bogu.


__________
Claude Houde, główny pastor kościoła /Eglise Nouvelle Vie/ (kościół
Nowego życia) w Montrealu, w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez World Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Church rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.