JAK ZACZYNA SIĘ PRZEBUDZENIE by Jim Cymbala

Jeżeli czytacie o którymś z wielkich przebudzeń w przeszłości, to zawsze znajdziecie mężczyzn i kobiety, którzy pragnęli zmienić status quo – w sobie i w ich kościołach. Wołali do Boga gorliwie i te modlitwy rozpoczęły przebudzenie, które pobudzało następne modlitwy.. To tak, jak w Psalmie 80, gdzie Psalmista Asaf opłakuje smutny stan swoich czasów: rozwalone mury, grasujące zwierzęta i spalone winnice. Potem w wierszu 18 prosi, „Spraw nam odnowę, a będziemy wzywać Twojego imienia.”

Duch Święty jest Duchem modlitwy. Tylko kiedy jesteśmy pełni Ducha, czujemy potrzebę Boga wszędzie, gdzie się obracamy. Możemy prowadzić samochód, a nasz duch spontanicznie wznosi się do Boga z potrzebami, prośbami i wstawiennictwem tam w czasie jazdy.

Jeżeli nasze kościoły nie modlą się i jeżeli ludzie nie mają pragnienia Boga, jakie znaczenie ma ilość uczestników nabożeństwa w naszym kościele? Jak to wpływa na Boga? Wyobraźcie sobie aniołów śpiewających, „Co za ławki! Nie możemy się nadziwić, jakie są piękne! Tu w niebie rozmawiamy o nich od lat. Stopnie prowadzące do kazalnicy – to coś wspaniałego.”

Jeżeli nie chcemy doświadczać bliskości Boga tu na ziemi, to dlaczego chcemy iść do nieba? On jest centrum wszystkiego. Jeżeli nie rozkoszujemy się przebywaniem w Jego obecności tu i teraz, to niebo nie będzie dl nas niebem. Dlaczego On miałby posyłać tam kogoś, kto nie tęskni za Nim tu na ziemi?

Nie sugeruję że jesteśmy usprawiedliwieni z uczynków modlitwy czy przez jakieś inne działania lub poświęcenie. Nie jestem legalistą. Ale nie unikajmy zagadnienia, czym będzie niebo: to radowanie się obecnością Boga, poświęcanie czasu, by Go kochać, słuchać Go i uwielbiać.


__________
Jim Cymbala rozpoczął służbę w Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestoma członkami, w małym, zaniedbanym budynku, w trudnej części miasta. Urodzony w Nowym Jorku, jest on od wielu lat przyjacielem zarówno Dawida i Garego Wilkersonów i często jest zapraszany do uslugi na konferencjach dla pastorów i liderów, które sponsoruje World Challenge.