USUNIĘCIE ŚWIECZNIKA

W Ks. Objawienia 2:5 Chrystus przekazuje nam słowo, które uświadamia nam, żebyśmy uważali. Mówi tak: „upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca.”

Jezus mówi tu, że jeżeli się nie upamiętamy, to On odbierze nam wszelki duchowy autorytet, jaki otrzymaliśmy. To obejmuje nasz wpływ na nasze miasto, nasze społeczeństwo, naszych sąsiadów i tych, którzy byli gdzieś w naszej strefie wpływów. Zostanie nam zabrana każda dziedzina wpływu.

Teraz kościoły po całym świecie zamykają swoje drzwi. Ich światło dosłownie gaśnie, gdyż jest to sąd, jaki znoszą dlatego, że nie chcieli się upamiętać. Bóg powiedział, że utracą swoje rozeznanie, swoje duchowe błogosławieństwo, swoje finanse i Jego obecność. Teraz są martwe, bez życia i tylko wspominają swoje minione błogosławieństwa.

Ja głosiłem Słowo w wielu takich kościołach trzydzieści lat temu. W tamtym czasie były pełne gorliwych wierzących, a dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt osób siada w ich ławkach. Wkrótce nie zostanie tam nic i ich drzwi zamkną się na dobre. Bóg napisał „Ichabod” nad ich drzwiami, co znaczy: „Duch Pana odszedł!”

Jednak, umiłowani, Bóg daje takie samo poselstwo dla każdego chrześcijanina indywidualnie. Mówi On: „Jeżeli się nie upamiętasz – jeżeli pozostaniesz w swojej apatii – to ja usunę twój świecznik. Nie będziesz już miał wpływu na twoją rodzinę, współpracowników – na nikogo!”

Nawet kiedy czytamy te słowa, nie musimy się bać. Jezus kończy Swoje napomnienie dla nas w taki sposób: „ Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym” (Obj. 2:7). Drogi święty, Jezus jest tym drzewem! On nam mówi, „Jeżeli się upamiętasz, to dam ci ustawiczne życie z Mojej istoty. I dopóki będziesz trwał w miłości do Mnie, Ja będę to sprawiał, że będzie w tobie płynęło nadnaturalne życie. To życie będzie się objawiać w twoim rozeznaniu, twojej miłości do ludzi, twoich dobrych uczynkach dla Mojego Królestwa!” To jest cecha, która wyróżnia każdego chrześcijanina, który naprawdę kocha Jezusa.

Jezus obiecuje, że twój smutek po Bożemu, twoje pokutujące serce i twoja odnowiona miłość do Niego będą cię prowadziły do życia. Dlatego módl się do Niego teraz: „Panie, daj mi takie pokutujące serce. Zabierz mnie z powrotem do tego, kim byłem, kiedy byłem zakochany w Tobie. Tak, tym razem weź mnie głębiej do Siebie niż to miało miejsce dotąd.”

Kiedy pokutujesz, Duch Boży zacznie wytwarzać w tobie nowe objawienie chwały Chrystusa i On to sprawi, że będzie to widoczne dla ludzi wokół ciebie!