NA ZAWSZE JEGO!

Może się zastanawiasz ile razy Pan ci przebaczy to, że wpadasz w ten sam grzech ciągle na nowo. Bądź spokojny. Jego niesamowite przebaczenie jest nieograniczone. Za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, możesz przyjść do Jezusa i znaleźć wybawienie. Ale przebaczenie Pana nie jest niemądre ani ślepe. Nasz niebiański Ojciec przebacza nam, ale w pewnym punkcie karze nas, aby nas ochronić przed trwaniem w grzechu.

Kiedy czwórka moich dzieci dorastała, musiałem je karać za złe rzeczy. Wzywałem je do mojego pokoju, żeby je karać, a wtedy one wybuchały płaczem i wołały, „Nie, tato! Przepraszam. Proszę. Przebacz mi!”

Ja im przebaczałem, ale to nie zatrzymywało mnie przed wymierzeniem kary. Wiedziałem, że jeżeli bym tego nie stosował, to dla nich by to się stało bez znaczenia i było by to raczej żartem niż źródłem dyscypliny. W podobny sposób Boże prawo jest zawsze po to, aby nam przypomnieć o Jego świętości dla nas, przypominając nam Jego drogi – i że On zawsze poważnie traktuje to, co mówi!

Ale chciałbym wam zostawić słowo nadziei. Jeżeli jesteś teraz w dolinie z powodu twojego grzechu, niech to będzie dla ciebie zachętą. On ciebie karze z powodu swojej delikatnej miłości. Chce, żebyś wiedział co to znaczy bać się Jego!

Co to właściwie znaczy bać się Pana? To znaczy, że możesz powiedzieć, „Wiem, że mój Ojciec mnie kocha. Jestem bezpiecznie za zawsze Jego i wiem, że On mnie nigdy nie porzuci. On odczuwa mój ból, kiedy ja walczę i jest ze mną cierpliwy, kiedy prowadzę walkę z grzechem. Zawsze jest gotowy, aby mi przebaczyć, kiedy zawołam do Niego, ale również wiem, że On mi nie pozwoli trwać w nieposłuszeństwie Jego Słowu. Mój niebiański Ojciec nie będzie mnie oszczędzał – ponieważ mnie bardzo kocha.”

Głównie o to chodzi. Bóg chce, abyśmy przyjęli Jego przebaczenie, byśmy się jego bali. „U Ciebie jest przebaczenie, żeby się Ciebie bano” (Psalm 130:4). Kiedy się boimy Pana, będziemy chcieli bardziej się Jemu podobać. Będziemy chcieli się Jemu podobać, aby spowodować uśmiech na Jego twarzy. To jest błogosławiony rezultat świętej bojaźni Bożej.