PRAWDZIWA SIŁA by Jim Cymbala

Główną strategią szatana w stosunku do ludu Bożego był zawsze taki szept: „Nie wołaj, nie proś, nie polegaj na Bogu, że uczyni coś wielkiego. Sam sobie dobrze poradzisz dzięki twojemu sprytowi i energii.” Prawda jest taka, że diabeł nie boi się bardzo naszych ludzkich wysiłków i tytułów.
Ale wie, że jego królestwo będzie niszczone, kiedy my podnosimy nasze serca do Boga.

Posłuchajcie ufnego stwierdzenia Dawida w Psalmie 4:4: „Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do niego wołam.” To była postawa Dawida, jego instynkt, a szczególnie jego podejście do walki. Nie ma znaczenia co mają armie Filistyńskie. Jeżeli wołamy do Boga, to On nam da zwycięstwo. Jeżeli odejdziemy od Niego i nie będziemy wołać, to możemy zostać pobici nawet przez malutką armię.

Prawie że słyszę jak Dawid mówi: „Możecie mnie ścigać, możecie mnie prześladować, możecie robić wszystko co chcecie – ale kiedy wołam do Boga, to wy jesteście w kłopocie! Pan mnie usłyszy, kiedy wołam do Niego.”

Zwróć uwagę jak Bóg określa bezbożnych ludzi w Psalmie 14:5: „ Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, ale Pana nie wzywają?” Jest to Boża definicja bezbożnych. Będą robić wiele rzeczy, ale nie ukorzą się i nie uznają Bożej wszechmocy poprzez wezwanie Jego imienia z całego serca.

Zbawienie jest niemożliwe dotąd, aż osoba w pokorze wezwie imienia Pana (Dz. Ap. 2:21), gdyż Bóg obiecał specyficznie, że będzie bogaty w miłosierdzie dla tych, którzy wzywają Jego imienia (zobacz Rzymian 10:12-13).

„Wzywaj mnie w dniu niedoli” mówi Bóg w Psalmie 50:15. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” Bóg pragnie uwielbienia z naszego życia, ale jedynym sposobem, w jaki przyjdzie świeże uwielbienie i cześć, jest to, kiedy przychodzimy do Niego w czasie potrzeby i trudności. Wtedy On będzie interweniował, aby okazać się mocnym w naszej sprawie i będziemy wiedzieli, że to On uczynił.


__________
Jim Cymbala rozpoczął służbę w Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestoma członkami, w małym, zaniedbanym budynku, w trudnej części miasta. Urodzony w Nowym Jorku, jest on od wielu lat przyjacielem zarówno Dawida i Garego Wilkersonów i często jest zapraszany do uslugi na konferencjach dla pastorów i liderów, które sponsoruje World Challenge.