ZNIECHĘCENIE by Gary Wilkerson

Zniechęcenie może przeszkadzać, ale nigdy nie może zatrzymać Bożego planu na zwycięstwo. Gedeon walczył przeciwko 100,000 żołnierzy wroga ze swoją armią składającą się z 300 ludzi i odniósł takie wielkie zwycięstwo, że pozostało tylko 15,000 ludzi z armii wroga. Po tym zwycięstwie niektórzy z jego braci zapytali go: „Co nam to zrobiłeś, że nie wezwałeś nas, kiedy poszedłeś walczyć z Midiańczykami?” I ostro go oskarżali” (Sędziów 8:1)

Ludzie z narodu Gedeona kwestionowali jego przywództwo, jego decyzje, jego motywację i jego działanie. Niektóre z naszych najbardziej zniechęcających, przygnębiających walk często nie odbywają się na życiowym polu bitwy, ale w społeczności wierzących. Czasami nawet nasi bracia i siostry rzucają w nas oskarżeniami i znajdują powody do narzekania na nas. Spodziewamy się takich rzeczy ze strony naszych wrogów, ale możemy zostać zaskoczeni i zdziwieni, kiedy jeden z naszych braci nas wściekle oskarża.

Gedeona to nie zniechęciło, nie odprowadziło z właściwej drogi, ani nie zachwiało jego wiary, ale kiedy kwestionowano jego działanie, on pozostał na polu walki! Bardzo mi się podoba to, co zrobił: „Co ja takiego zrobiłem w porównaniu z wami”? (8:2). Gedeon mówił do swoich oskarżycieli, „Czym są moje zwycięstwa w porównaniu z waszymi?” Zamiast się pogniewać i walczyć z nimi, Gedeon zrobił to co Nehemiasz, kiedy odbudowywał mury, a jego wrogowie powiedzieli mu: „Przyjdź do nas. Musimy porozmawiać o tym co ty robisz.” Nehemiasz odpowiedział swoim wrogom, „Nie mam czasu na dyskusje o tym co robię; jestem zbyt zajęty pracą” (Zobacz Nehemiasza 6:1-9).

Biblia mówi, że Gedeon i jego 300 ludzi „....przyszli do Jordanu i przekroczyli go ... zmęczeni, ale w pogoni za wrogami” (Sędziów 8:4). Gedeon zdecydował się wrócić na pole walki z wrogiem. Przeprawili się na drugą stronę rzeki i poszli dalej do walki, do jakiej Bóg ich powołał. Kiedy wykonujesz misję, jaką Bóg ci powierzył; kiedy nie dasz się zniechęcić i zwieść przez to, co inni mówią o tobie; kiedy twoją świętą ambicją jest wykonywanie tego, do czego Bóg ciebie powołał – to staje się twoim zwycięstwem.

Skupiaj się na twojej walce, skupiaj się na twoim powołaniu, a Bóg da ci zwycięstwo!