DESZCZ PADA NA SPRAWIEDLIWYCH I NA NIESPRAWIEDLIWYCH

Kłamałbym gdybym powiedział, że chrześcijanie będą oglądać smutki, problemy, bezrobocie i depresję wokół siebie, ale oni będą bezpieczni w przytulnym kokonie zdrowia i bogactwa. Biblia mówi, że Bóg spuszcza deszcz zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych (Mat. 5:45). Job był święty – a jednak cierpiał! Ale tak, jak Bóg wyprowadził Joba ze wszystkich jego utrapień, tak wyprowadzi nas, chociaż my też będziemy przechodzić przez ogień.

Setki kaznodziejów spotykają się na modlitwę w różnych miastach i słyszy się te same wyznania: „Nigdy tak wielu nie było tak głęboko doświadczanych. Szatan naciera jak powódź z problemami, trudnościami, głębokim smutkiem i bólem, który dotyka bogobojnych..”

Szatan był dręczycielem Joba i jest również twoim. Czy może być tak, że on znowu staje przed Bogiem i oskarża kościół czasów ostatecznych? Może rzuca wyzwanie Bogu, „To już ostatnia godzina, a Ty nie masz prawdziwego kościoła. Nie masz oblubienicy bez skazy. Nie ma mądrych panien; a nawet większość z nich zasnęła. Popatrz na nich – materialiści, egoiści, goniący za bogactwem i wygodnym życiem. Słuchaj ich nauczycieli, mówiących im, że nie muszą cierpieć, a mogą mieć wszystko, o co tylko poproszą.

Zabierz im Twoją ochronę, Boże! Pozwól mi ich wypróbować. Nie pozostanie Ci nawet resztka. Ja im zabiorę zatrudnienie i dotknę ich smutkiem. Wyleję na nich ducha strachu i przygnębienia i zaleję ich pokusami. Zobaczysz jak znika to ostatnie, rozpieszczone pokolenie. To są duchowi bankruci!”

Kochani, dlatego Pismo mówi, „Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objaw. 12:12).

Wśród waszych doświadczeń niektórzy z was używają już języka zrozpaczonego Joba. Wasze serce woła, „Boże, co ja złego zrobiłem? Nie pojmuję, dlaczego to nieszczęście spadło na mnie, kiedy kocham Cię najmocniej, prowadzę święte życie i mój duch pragnie Ciebie. Wydaje się, że czym bliżej Ciebie jestem, tym głębiej wpadam w kłopoty i tym więcej przychodzi smutków.”

Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest to dla Boga, że ufamy Mu w czasie tych wszystkich kłopotów, które spadają na nas z piekła. Diabeł nie może cię dotknąć ani cię próbować, jeżeli Bóg najpierw nie usunie muru ochrony i nie pozwoli na to.