SZCZEGÓLNY SĄD

Ja wierzę, że Bóg dał nam bardzo specyficzną obietnicę na trudne czasy, które nadchodzą. Została ona dana Abrahamowi i jego potomstwu, w formie przysięgi.

„Przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze” (Łuk. 1:73-75).

Bóg przysiągł, że nas wybawi od każdego wroga, każdej groźnej rzeczy, abyśmy Mu mogli służyć przez wszystkie dni naszego życia bez bojaźni. Umiłowani, głód jest naszym wrogiem. Nagość i ubóstwo są naszymi wrogami.

Przysięga złożona przez Boga musi być fundamentem naszej ufności w każdym kryzysie, nieszczęściu i strasznych czasach. Zapamiętajcie to! Niech to będzie waszym argumentem przed tronem łaski!

W Psalmie 121 Dawid przedstawił nam jeden z najmocniejszych argumentów Ducha Świętego, jakie kiedykolwiek były dane człowiekowi. Cały ten Psalm mówi nam, że nasza pomoc jest od Pana. Psalm 124 jest jeszcze jednym świętym argumentem, naszą specyficzną obietnicą, żeby nas uzdolnić do zbudowania specjalnej ufności.

W obecnym czasie Ameryka jest pod „Specjalnym sądem” Bożym. Specjalny sąd nosi specjalny znak Boga w tym, że odzwierciedla grzechy popełnione przeciwko Niemu. Kiedy te sądy odbywają się na naszych oczach, to naszą jedyną odpowiedzią jest to, aby mieć Jezusa jako naszą tarczę. Biegnij dzisiaj, aby spotkać się z Nim w swojej komorze modlitwy. Niech twoje korzenie zapuszczą się głęboko w Nim i wiedz, że On ciebie zachowa w każdych okolicznościach.

Uchwyć się tych szczególnych obietnic w przygotowaniu na wszelkie kataklizmy, jakie mogą nas spotkać:

„ Światło świeci prawym w ciemności, ...Nie boi się złej wieści, Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się” (Psalm 112:4, 7-8).

„Sądzić będzie świat sprawiedliwie, ...Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają” (Psalm 9:8-10).