EWANGELIA MOCY by Gary Wilkerson

Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest tylko ewangelią ewangelizacji, ale też uświęcenia. Moc, która nas zbawia, jest tą samą mocą, która nas zachowa i mamy chodzić w niej z bojaźnią i drżeniem. Mamy poznać naszą zbroję i zacząć dorastać.

Mówiąc to, mam też dobre wiadomości dla was. Moc jest dostępna, a jest to chwalebne i dynamiczne dzieło Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty wchodzi do serc wierzących, którzy mocno stoją na fundamencie wiary, oni dochodzą do dojrzałości. Uwolnienie mocy w nich uzdrawia ich wnętrze i zamyka drzwi zewnętrzne. Ja lubię to, co Nehemiasz, który jest typem Ducha Świętego, mówi do tych, którzy próbują zdobyć wejście do Jerozolimy.

„Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich: Dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was” (Nehemiasz 13:21).

Wyobrażam sobie Jezusa, stojącego u drzwi mojego życia! Kiedy szatan przychodzi, by mnie atakować, Jezus staje pomiędzy mną i nieprzyjacielem, mówiąc, „Już raz cię ostrzegałem. Odejdź! Jesteś na niewłaściwym miejscu Zacząłeś co, czego nie możesz dokończyć. Masz do czynienia z kimś większym od ciebie”.

Wyobrażam sobie moc Bożą na murze mojego życia. Wewnątrz jestem czysty, ale słyszę krzyki na zewnątrz, „Nie możesz pozostać czysty”.

Ale ja mogę pozostać czystym, ponieważ na murze mojego życia jest Jezus i mówi, „Szatanie, za kogo się uważasz? Co masz wspólnego z moim synem, moją córką, którzy są przykryci krwią Baranka, oczyszczeni i uświęceni? Kim ty jesteś, że mówisz takie nikczemne rzeczy?”

„Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rzymian 8:37).

Jezus spowodował to, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami w Nim!