RADOŚĆ I UFNOŚĆ W DNIU SĄDU

„ I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata” (Mat. 25:32-34).

W dniu sądu pierwszą rzeczą jaką zrobi Sędzia będzie oddzielenie owiec od kozłów. On nie pozwoli, aby Jego sprawiedliwi byli policzeni razem z przestępcami.

Biblia mówi wyraźnie, że ci, którzy trwali w Chrystusie i oczekiwali na Jego przyjście, będą mieli odwagę i ufność w tym dniu.

„ A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego” (1 Jana 2:28) „W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie” (1 Jana 4:17).

Jak możesz mieć taką odwagę – taką radość i ufność – w dniu sądu? One pochodzą tylko ze znajomości Sędziego jako twojego przyjaciela, brata, odkupiciela, najwyższego kapłana, Obrońcy, orędownika, Pana, miłości twojego serca – twojego życia!

Jeżeli wiesz w swoim sercu, że nie jesteś gotowy, aby stanąć przed Jezusem – a ten czas szybko nadchodzi – to musisz odpowiedzieć na to, co ja tutaj napisałem. To jedno przesłanie wystarczy, żeby ciebie skazać na wieczne piekło, jeżeli to odrzucisz. Ono stanie jako świadek w dniu sądu.

Czy twoje interesy – twoja praca, twoje posiadłości albo nawet służba – stały się dla ciebie ważniejsze niż sprawy Pana? Czy zaniedbałeś swoją rodzinę? Czy jesteś usatysfakcjonowany dlatego, że chodzisz do kościoła w niedzielę i mówisz, „Ja już swoje dla Boga odrobiłem? Boże Słowo do ciebie mówi wyraźnie: to nie wystarczy!

Jeżeli osądziłeś samego siebie i widzisz, że to nie wystarczy, to módl się tak z głębi serca:

„Jezu, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję przebaczenia i Twojej miłości. Wyznaję wszystkie moje grzechy i upartość. Zaniedbałem Ciebie, Panie. Nie postawiłem Ciebie na pierwszym miejscu, ale od tego dnia czynię Ciebie Panem mojego życia i wszystkiego co mam.