JESTEŚ DOŚWIADCZANY

Bądź pewien, że jeżeli chcesz chodzić sprawiedliwie przed Panem, jesteś doświadczany. Właściwie, to czym głębiej chodzisz z Chrystusem, tym bardziej intensywne będą twoje doświadczenia. Pismo Święte mówi o tym wyraźnie:

„Tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać… gdy będą padać, doznają małej pomocy; Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas” (Daniel 11:32-35).

Nadchodzi czas wielkiego doświadczenia na „roztropnych” Kto to są ci, którzy są doświadczani? To sprawiedliwi, którzy będą działać dla Pana, którzy chodzą z Bogiem i mają mądrość Chrystusową.

Może właśnie pytasz, „Dlaczego jestem doświadczany? Dlaczego mnie to spotyka?”

Pamiętasz czasy szkolne? Kiedy przyszedł sprawdzian, okazywało się, ile faktycznie się nauczyłeś z tego, czego cię uczono. Ale Paweł mówił o innej szkole, gdzie „uczymy się Chrystusa” i „jesteśmy uczeni przez Niego, gdyż prawda jest w Jezusie” (Patrz Efezjan 4:20-21) Jeżeli należysz do Jezusa, jesteś w Jego szkole. Może myślałeś, że już ukończyłeś, ale tak nie będzie, aż będziemy w chwale.

Kiedy ja byłem w szkole, nienawidziłem „niezapowiedzianych sprawdzianów.” Ale Pan powiedział, byśmy byli gotowi na sprawdziany o każdej porze i te testy będą trwać, aż Jezus powróci. Wszyscy, którzy kochają Pana, będą przechodzić przez próby ogniowe i będą oczyszczani ze wszystkiego, co nie jest podobne do Chrystusa, i przygotowywani na wesele Baranka.

Dawid często mówił o doświadczeniach: „Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości” (1 Kronik 29:17). „Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich” (Psalm 17:3).