KSIĘGA ŻYCIA

Bóg zapisał każdą pasję i motyw każdego człowieka – każdą myśl, słowo i czyn. Motywy chrześcijan są zapisane w „księdze pamięci”, która jest księgą życia i w dniu sądu Chrystus wspomni wszystkich, którzy są w tej księdze.

„Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą jego imię. Będą moją własnością - mówi Pan Zastępów - w dniu, który Ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy” (Malachiasz 3:16-17).

Jeżeli kochasz Jezusa całym sercem i jesteś oczyszczony Jego krwią, to twoje imię jest zapisane w Jego księdze pamięci. To przesłanie nie powinno powodować strachu, a nawet powinno przynosić wielką radość w twoim sercu, kiedy widzisz, co Bóg zaplanował dla tych, którzy Go kochają!

Są księgi, ale jest też „Księga”. Biblia mówi, że każde życie ma swoją własną księgę, zapis całego życia na ziemi.

„I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte…i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.” (Objaw. 20:11-13).

Źli i bezbożni będą sądzeni na podstawie wszystkiego, co jest zapisane w tych księgach – Pojedynczo – przed Sędzią wszystkich!

Pismo Święte mówi, że wtedy każdy będzie miał zmartwychwstałe ciało. Grzesznik będzie miał ciało „przeznaczone na zagładę” (Rzymian 9:22). Ale bogobojni otrzymają nowe ciała, podobne do tego, jakie ma Pan! Kiedy skończy się sąd, Baranek wstanie z tronu i poprowadzi Jego trzodę do wiecznego raju.