SPECJALNE OBIETNICE NA SPECJALNE CZASY

Wszyscy chrześcijanie mają ogólną ufność w Panu. My stajemy na kilku obietnicach, które odnoszą się do całego ciała Chrystusa, takich jak:

„ Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” (Hebr. 13:5).

„ A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzymian 8:28).

„ Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności” (Psalm 84:12).

Te znane obietnice przynosiły wielką pociechę i błogosławieństwo dla ludu Bożego po całym świecie przez wiele wieków. Ale ponad te ogólne obietnice Bóg daje nam specyficzne obietnice na specyficzne czasy, trudne czasy. Musimy je znać i przynosić z sobą, kiedy przychodzimy odważnie do Jego tronu łaski.

Purytanie, którzy byli potężnie błogosławieni przez Boga powiedzieli, że każda obietnica Pana jest świętym argumentem. Oni wierzyli, że chrześcijanin nie powinien przychodzić do Pana tylko z ogólną wiarą.

Kiedy Bóg ci mówi, żebyś przychodził odważnie przed Jego tron łaski, aby otrzymać miłosierdzie i łaskę w twoim czasie potrzeby, to nie możesz mieć tylko ogólnego pojęcia o tym dlaczego tam jesteś. Nie możesz po prostu powiedzieć: „No dobrze, Panie, Ty znasz moje serce. Daj mi co uważasz za właściwe.”

To może dobrze brzmieć, ale Bóg ma specyficzne obietnice na specyficzne czasy w naszym życiu. On chce, żebyśmy się uchwycili tych obietnic naszymi sercami, abyśmy mogli stanąć mocni i upewnieni, kiedy rozmawiamy z Nim. On chce, abyśmy stali przed Jego tronem z doskonałym pokojem i absolutną pewnością i bez żadnej wątpliwości!

Może powodem tego, że nie słyszysz Bożego głosu jest to, że przychodzisz do Niego z ogólną wiarą, a nie tą specyficzną. Bóg mówi, „Przedstawcie swoją sprawę, podajcie swoje dowody (Izajasz 41:21). Dlaczego mam to dla ciebie zrobić? Dlaczego mam ci błogosławić?” On oczywiście wie dlaczego, ale On też chce, żebyś ty wiedział dlaczego!