ŚWIADKOWIE

W dniu sądu Sędzia Jezus Chrystus powoła Swoich świadków i oni będą świadczyć albo na twoją korzyść, albo przeciw.

Pierwszym świadkiem jest Słowo Boże. „Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym” (Jan 12:48).

Trzeba będzie zdać rachunek za każde kazanie lub pieśń, kiedykolwiek słyszane, każdy wiersz z Biblii i każdy przeczytany traktat. Jezus mówi, „Każde słowo, które do was mówiłem, będzie was sądzić w tym dniu. Moje Słowo będzie świadkiem!” Powstaną nawet tacy świadkowie, jak ludzie z Niniwy, ludzie z Sodomy i królowa Saby.

Jezus powiedział, „Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je” (Mat. 12:41-42).

Kiedy staniesz przed Sędzią i twoja księga zostanie otwarta, wielkie rzesze z Niniwy wystąpią do przodu. Ci, którzy umarli w holokauście Sodomy i Gomory, wystąpią naprzód, tak samo ci z Tyru i Sydonu. Ci grzesznicy zbiorą się wokoło zadziwieni, kiedy usłyszą listę wszystkich możliwości, kiedy mogłeś przyjąć Słowo Boże: Biblie, radio, telewizję, nauczycieli, świadków, przyjaciół i rodzinę.

Oni zawołają, „Sąd tego człowieka powinien być bardziej surowy, niż nasz. Jak on mógł odrzucić tyle okazji i zaprzeć się takiej światłości? My nie mieliśmy Biblii, żadnych przypomnień, żadnej innej okazji, a on miał to wszystko!”

Jezus powiedział, że Sodoma by pokutowała, gdyby słyszeli choćby cząstkę tej ewangelii, którą ty słyszałeś: „gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy” (Mat. 11:23).

Na świadków będą też powołani kaznodzieje i pastorzy. „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mat. 24:14).

My pasterze będziemy musieli stanąć i zaświadczyć, że byłeś na nabożeństwie w domu Bożym. Słyszałeś świadectwo głoszonej ewangelii. Będziemy musieli potwierdzić przed Sędzią wszystkich ludzi każdą prawdę, którą słyszałeś – albo za tobą, albo przeciw tobie.