WIARA W MIŁOŚĆ BOŻĄ

Duch Święty prowadzi mnie do modlitwy o większe zrozumienie Bożej miłości. Po przeczytaniu 1 Jana 4:16 uświadomiłem sobie jak mało wiem o życiu i chodzeniu w miłości Bożej. „A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.”

Wydaje mi się, że większość chrześcijan wie o Bożej miłości dla nich teologicznie. Ja nauczyłem się wersetów Biblii na temat miłości i głosiłem je – ale pomimo tego ich zrozumienie jest ograniczone do linijki z refrenu dla dzieci: „Jezus mnie kocha o tym wiem, bo Biblia mi o tym mówi.”

My wierzymy, że Bóg kocha nas, świat i zgubionych ludzi, ale jest to abstrakcyjna wiara! Niewielu chrześcijan może powiedzieć z autorytetem: „Tak, wiem, że Jezus mnie kocha – ponieważ mam zrozumienie tego czym jest miłość. Jest to fundament mojego codziennego życia.”

Codzienne chodzenie wielu chrześcijan nie jest jednak wiarą w miłość Bożą: zamiast tego żyją pod chmurą strachu i potępienia. Bóg nie zbawił ciebie, żebyś żył w potępieniu. Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” ( Ew. Jana 5:24).

„ Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie żyją według ciała, lecz według Ducha” (Rzymian 8:1). Wszelkie poczucie winy i oskarżenia po prostu pochodzą od diabła. Jedno znaczenie słowa potępienie to gniew. To mówi, że nie staniesz przed sądem – że w dniu sądu będziesz wolny od potępienia. Ale potępienie oznacza też „odczucie, że nigdy nie dojdę do właściwych standardów.” Słowo Boże uczy nas, że wierzący nigdy nie będzie podlegał odczuciu, że nie dorasta do normy!

„Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą” (Efezjan 3:17-19).

Wkorzenieni i ugruntowani tutaj oznacza: „budować pod sobą głęboki i stabilny fundament poznania i zrozumienia miłości Bożej do ciebie.” Innymi słowy, poznanie Bożej miłości dla ciebie jest fundamentem prawdy, na którym musi się opierać każda inna prawda.

Bóg ciebie kocha!