UBIERZ MNIE JEZU

Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” Efezjan 6:11

Drogi Jezu,

Powiedziałeś me, żebym dał odpór diabłu, a on ucieknie ode mnie,
Ale ja nie mam siły.
Ty masz wszelką moc i siłę jakiej kiedykolwiek będę potrzebował,
Daj mi więc tej siły, aby się sprzeciwić.
Powiedziałeś mi, że mógłbym przenosić góry
Gdybym miał wiarę jak ziarnko gorczycy
Ale moje góry nie chcą się ruszyć
Nawet pomimo tego, że moja wiara w Ciebie jest tak wielka
Jak tylko mogę to pojąć.
Ty stworzyłeś niebo i ziemię;
Proszę przenieś moją górę
Ty powiedziałeś: „Uciekaj przed wszelkim złem!”
Dlatego ja mocno biegłem,
Ale grzech mnie prześcignął
W mojej najlepszej godzinie wysiłku.
Ty masz moc
Nad wszelką mocą nieprzyjaciela
Z cudami, znakami i dziwnymi rzeczami
Wybaw mnie z pułapki szatana
Ja nawet nie mam siły aby ubrać całą zbroję,
Więc ubierz mnie jako mojego giermka
Uczyń dla mnie to, czego ja nie mogę zrobić dla siebie.